Bæredygtighed

VELUX ovenlysvinduer kan skabe et bedre og sundere indeklima for kommende generationer. De er fremstillet til at holde i lang tid og er lavet af certificeret træ. Vi vil reducere vores CO2-fodaftryk - fra måden, vi indkøber materialer og styrer vores drift på, til de produkter, vi leverer til vores kunder. Vi har opstillet ambitiøse mål for at reducere vores CO2-udledning og går skridtet videre fra vores værdikæde og finansierer skovprojekter, der opfanger, hvad der svarer til hele den historiske udledning fra vores driftsaktiviteter. 

Vi styrker klimaindsatsen

På et tidspunkt, hvor vores planet står over for en krise med klimaforandringer, forurening og tab af biodiversitet, er det afgørende at være ambitiøs i sin klimaindsats.

Klimavidenskaben viser, at det er nødvendigt at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C over det præindustrielle niveau, og vi forpligter os til at reducere vores fremtidige udledning for at nå dette mål.

Hvordan gør vi det?

Vi reducerer udledningen fra vores egen driftsaktiviteter ved at forbedre energieffektiviteten og ved at skifte til vedvarende energi. Vi reducerer udledningen fra vores værdikæde ved at købe materialer med lavere CO2-udledning, fx materialer med genanvendt indhold.

Vi finansierer skovprojekter, der opfanger CO2 svarende til hele vores historiske udledning fra vores driftsaktiviteter inden vores 100-års jubilæum i 2041.

Dette opnås gennem et 20-årigt partnerskab med WWF (Verdensnaturfonden) ved at investere i skovbevaringsprojekter, der kommer mennesker, natur og klima til gavn.

"VELUX arbejder sammen med WWF (Verdensnaturfonden) for at opfange vores historiske CO2-udledning via skovbevaring, samtidig med at vi reducerer vores fremtidige udledning markant."

Materialer udgør den største del af vores CO2-udledning

Størstedelen af vores samlede CO2-udledning har at gøre med de materialer, vi bruger i vores produkter. For at reducere vores CO2-udledning er vi nødt til at fokusere på de materialer, vi indkøber.

De materialer med størst indflydelse på vores udledning er aluminium, glas, stål og plast. Vi indgår partnerskaber med vores leverandører for at finde materialer med reduceret CO2-udledning.

Hvorfor skovprojekter med WWF International?

Ved at samarbejde med WWF om at udvikle nye skovprojekter fra bunden bruger vi en unik fremgangsmåde til at beskytte og genoprette skove i nogle af de mest biologisk mangfoldige landskaber i verden. Skovbevaring er en af de mest effektive metoder til at stoppe nedbrydningen af planetens naturlige miljø og til at afhjælpe klimaforandringer.

Vores 20-årige partnerskab leverer en portefølje af skovprojekter i tropiske skovlandskaber med høj biodiversitetsværdi, som vil skabe positive forandringer for mennesker, natur og klima. Den CO2, der opfanges via disse skovprojekter, vil blive doneret til værtslandenes klimaforpligtelser under Parisaftalen.

Det betyder, at den CO2, der opfanges af skovprojekterne, ikke vil blive brugt til udligning af VELUX Gruppens CO2-udledning eller nogen anden organisations udledning.

Læs flere artikler