Kontant rabat 400 kr. på manuelle ovenlysvinduer eller 800 kr. på fjernbetjente ovenlysvinduer

Kampagnebetingelser

Rabatten er gældende for private boligejere, hvor ovenlysvinduet er købt til montering i egen privatbolig. 

Ved private boligejere forstås den fysiske eller juridiske person, der ejer VELUX produktet og ikke har erhvervet det med henblik på at sælge det videre eller montere det som led i sit erhverv.

400 kr. i kontant rabat
Du modtager en kontant rabat på 400 kr. for hvert manuelt VELUX ovenlysvindue, du køber og monterer i din bolig i stedet for et eksisterende VELUX ovenlysvindue produceret før 1998.

800 kr. i kontant rabat

Du modtager en kontant rabat på 800 kr. for hvert elektrisk, fjernbetjent VELUX INTEGRA® ovenlysvindue, du køber og monterer i din bolig i stedet for et eksisterende VELUX ovenlysvindue produceret før 1998.

Udbetaling af rabatten vil blive foretaget ved bankoverførsel til konti i banker i Danmark. Der kan maksimalt opnås kontant rabat på 10 VELUX ovenlysvinduer.

Sådan får du rabat:
  • Upload faktura fra din forhandler eller tømrermester. Sørg for at dit navn og adresse samt oplysninger om ovenlysvinduet fremgår tydeligt på fakturaen. OBS! Ordrebekræftelser og følgesedler er IKKE gyldig dokumentation.
  • Rabatten skal indløses senest seks måneder efter køb.
  • Sørg for at prisen er streget over.
  • Upload billede/r af typeskiltet fra det/e gamle VELUX ovenlysvindue/r, der udskiftes. 
Udbetaling af rabatten vil blive foretaget ved bankoverførsel til konti i banker i Danmark. Beløbet overføres indenfor 3 uger til den bankkonto som er oplyst.

*Felter markeret med stjerne betyder, at feltet SKAL udfyldes. 

OBS! Du kan få rabat på ENTEN ovenlysvindue ELLER gardiner/markiser ELLER VELUX ACTIVE. Altså kan du kun vælge én af de tre rabattyper.
Forbehold
VELUX forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt i løbet af begivenheden til at aflyse eller ændre begivenheden pga. en omstændighed som skyldes force majeure, hvilket forstås som en udefrakommende omstændighed, som ligger uden for VELUX kontrol, og som VELUX ikke kunne forudse.
VELUX forbeholder sig ret til at anmode om yderligere dokumentation (andre dokumenter, fotos).
VELUX forbeholder sig ret til at kontrollere, at forbrugeren opfylder kampagnebetingelserne inden rabatten udbetales.
VELUX forbeholder sig ret til at afvise at udbetale rabatten, hvis forbrugeren efter VELUX skøn ikke opfylder kampagnebetingelserne.
Kampagnen udbydes af VELUX Danmark A/S, Breeltevej 18, 2970 Hørsholm, CVR. nr. 46911415 (i ovenstående ”VELUX”).