Brugsvilkår

Brugsvilkår for VELUX ACTIVE

I den komplette dokumentation kan du se vilkårene for brugen af VELUX ACTIVE med NETATMO

Gældende fra d. 1. april 2019

1) Brugsvilkårenes omfang

Disse vilkår og betingelser regulerer brug af VELUX ACTIVE. Her kan du finde relevante og vigtige oplysninger om dit nye produkt og om, hvordan du kan bruge det.

Med hensyn til spørgsmål om installation, appen, tredjeparter, data og automatik henviser vi til FAQ'en på VELUX ACTIVE supportside. Hvis du vil have yderligere oplysninger om produktet, kompatibilitet og fordelene ved VELUX ACTIVE, beder vi dig besøge den danske VELUX hjemmeside.

 

2) Produktets indhold

VELUX ACTIVE indeklimakontrol består af følgende elementer:

 • Gateway
 • Indeklimasensor
 • Udgangskontakt
 • ACTIVE control (automatisk indeklimakontrol)
 • VELUX ACTIVE app control

 

3) Produktspecifikation

 • Tjek, om gatewayen kan betjene de relevante produkter fra den valgte placering inden endelig fastgørelse. VELUX ACTIVE indeklimakontrol er baseret på tovejsradiokommunikation og er markeret med symbolet [↔]. Symbolet er vist på typeetiketten.
 • Radiofrekvensbånd: 868,25 MHz/868,95 MHz/869,85 MHz (io-homecontrol® i Europa), 2,425 GHz/2,450 GHz/2,475 GHz (io-homecontrol® i resten af verden), 868,2-868,6 MHz (indeklimasensor og udgangskontakt i Europa og Kina), 921,2-921,6 MHz (indeklimasensor og udgangskontakt i resten af verden), 2,400-2,496 GHz (WiFi 802.11 b/g/n).
 • Maximal sendestyrke: 3,2 mW (indeklimasensor og udgangskontakt i Japan), 12,6 mW (indeklimasensor og udgangskontakt i resten af verden), 19,6 mW (io-homecontrol® i Europa), 25,1 mW (io-homecontrol® i resten af verden), 31,6 mW (WiFi 802.11 b/g/n i Europa), 100 mW (WiFi 802.11 b/g/n i resten af verden). Radiofrekvensens rækkevidde: 300 m i frit felt.
 • Afhængig af bygningsforholdene er rækkevidden indendørs ca. 30 m. Konstruktioner med armeret beton, metallofter og gipsvægge med stålregler kan dog reducere rækkevidden.
 • Elektriske produkter må ikke smides ud med husholdningsaffald, men skal bortskaffes i henhold til nationale regler for elektronisk affald.
 • Brugte batterier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffald, men skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende nationale miljøforskrifter. Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige, hvis de ikke håndteres og genanvendes korrekt. Brug særskilt batteriindsamlingsordning.
 • Emballagen kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

 

4) Installation og betjening

For at kunne installere og betjene VELUX ACTIVE skal du downloade VELUX ACTIVE appen fra enten Google Play eller Apples App Store – eller alternativt bruge Apple HomeKit-appen. Du kan finde flere oplysninger på VELUX ACTIVE supportside.

Når VELUX ACTIVE appen er installeret, aktiveres ACTIVE control (automatisk indeklimakontrol). Du kan altid tilpasse ACTIVE control til dine behov under "ACTIVE control" i VELUX ACTIVE appens indstillingsmenu. Denne tilpasning kan foretages individuelt for alle rum med en indeklimasensor.

 

5) Brugere og gæster

Den første bruger, der installerer VELUX ACTIVE appen, opretter kontoen ("administratoren"). Administratoren kan invitere gæster til kontoen, og gæsterne vil være underlagt tilsvarende vilkår som administratoren. Gæsterne kan også invitere andre gæster til kontoen på tilsvarende vilkår som administratoren og andre gæster. Administratoren og/eller gæsterne skal slette inaktive eller overflødige brugere. Disse VELUX ACTIVE vilkår og betingelser for brug og privatlivspolitik gælder også for gæstekonti.

Se også oplysningerne i afsnit 11 nedenfor om ophør og sletning af brugere (både administrator og gæster).

 

6) Vedligeholdelse

 • VELUX ACTIVE indeklimakontrol kræver minimal vedligeholdelse.
 • Overfladen kan rengøres med en blød, fugtig klud.
 • Afbryd forbindelsen til lysnet og/eller batterier, inden der udføres vedligeholdelses- eller servicearbejde på vinduet og de produkter, der er forbundet med det, og sørg for, at forbindelsen til strømkilden ikke kan blive genoprettet ved et uheld.
 • Forventet batterilevetid: Mindst to år.
 • Reservedele kan bestilles hos dit VELUX salgsselskab.
 • Hvis du har tekniske spørgsmål, kan du søge efter teknisk hjælp i VELUX ACTIVE appen eller på VELUX ACTIVE supportside

 

7) Begrænsninger i ACTIVE control – hvornår betjener den ikke vindue/persienne/skodder?

Under visse vejrforhold udfører ACTIVE control (automatisk indeklimakontrol) ikke sine tilsigtede funktioner, før vejrforholdene igen gør det hensigtsmæssigt – for eksempel åbner vinduet ikke under kraftig regn. I forbindelse med visse vejrforhold modtager du en notifikation, der forklarer, hvorfor din ACTIVE control ikke udfører funktionerne efter hensigten.

 

8) Garanti

VELUX giver dig garanti på VELUX ACTIVE. Garantiperioden starter ved din aktivering. Du kan finde oplysninger om VELUX garantien gennem dette link.

VELUX fraskriver sig erstatningsansvar for de hændelser, der er angivet i afsnit 9,10 eller 13.

 

9) Tredjepartsapps, -produkter og -tjenester

Du kan vælge at integrere VELUX ACTIVE med andre tredjeparter end Apple HomeKit og med tredjepartsprodukter eller -tjenester, der er beregnet til at kunne integreres med VELUX ACTIVE (fx Google Home). Disse tredjepartsapps, -produkter og -tjenester reguleres af og er underlagt disse tredjeparters vilkår, betingelser og politikker. VELUX er ikke erstatningsansvarlig for denne integration.

VELUX er ikke ansvarlig for og påtager sig ikke erstatningsansvar for tredjeparters apps, produkter eller tjenester eller integrationen med VELUX ACTIVE. Endvidere er VELUX ikke erstatningsansvarlig for tredjeparters fejl eller undladelser, som eventuelt resulterer i driftsforstyrrelser for VELUX ACTIVE.

 

9.1. Apple HomeKit

VELUX ACTIVE er integreret med Apple HomeKit. Det betyder, at dine interaktioner med VELUX ACTIVE app control sendes til Apple HomeKit-appen (Home). Den aktuelle status og de aktuelle parameterværdier sendes til Apple HomeKit-databasen.

Alle spørgsmål om Apple HomeKit skal rettes til Apple. Apple’s behandling af persondata er reguleret i Apple’s privatlivsspolitik og vilkårene og betingelser for Apple HomeKit, som kan findes på www.apple.com.

Vær opmærksom på, at hvis du installerer VELUX ACTIVE via Apple HomeKit, er VELUX ACTIVE’s funktion begrænset til produktstyring og visning af sensorværdier. Du skal bruge en udgangskontakt til at deaktivere den automatiske åbning af vinduerne, når du forlader din bolig, da du ikke kan deaktivere åbningen af vinduerne ved hjælp af Apple HomeKit-appen.

HomeKit (ved hjælp af Home-appen) Styring af dette HomeKit-tilbehør kræver en iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 9.0 eller nyere. Hvis du vil styre dette HomeKit-tilbehør automatisk, når du ikke er hjemme, kræver det, at et Apple TV med tvOS 10.0 eller nyere eller en iPad med iOS 10.0 eller nyere er konfigureret som din hjemmehub.

 

9.2. Google Home

Hvis du beslutter at linke din konto til Google Home, giver du Google tilladelse til at styre dine enheder. VELUX er ikke ansvarlig for integrationen af Google Home eller Google Home applikationen.
Spørgsmål om Google Home skal sendes til Google. Deres privatlivspolitik og vilkår og betingelser for brug kan findes på www.support.google.com/googlehome

 

9.3. Analytics

VELUX bruger anonyme brugsdata til at optimere anvendeligheden af den software, der er inkluderet i VELUX ACTIVE produkterne. Til dette formål bruger vi Fabric IO og Google Analytics.

 

10) Opdateringer til VELUX ACTIVE appen

Du skal altid at have den nyeste version af appen installeret. Hvis du ikke sørger for at have det, kan VELUX ikke stilles til ansvar for driften og sikkerheden af VELUX ACTIVE. Opdateringer til appen bliver gjort tilgængelige eller sendes ud (push-teknologi) af VELUX A/S via App Store eller Google Play og kræver, at du aktivt installerer disse.

 

11) Ophør af brug af VELUX ACTIVE

Hvis du af en eller anden årsag ønsker at stoppe med at bruge VELUX ACTIVE, skal du nulstille din gateway inden du afbryder den permanent.

Se vejledningen i at nulstille gatewayen på VELUX ACTIVE supportsiden VELUX ACTIVE supportside

Når du afbryder din gateway, får vi besked om, at du har opsagt dit engagement med VELUX. Når vi modtager denne information, stopper vi med at indsamle persondata om alle brugere, der er knyttet til gatewayen. Vi gemmer dine historiske persondata i de perioder, der er angivet i VELUX ACTIVE persondatapolitikken.

Hvis du tilslutter din gateway igen på et senere tidspunkt, vil vi atter indsamle data som beskrevet i VELUX ACTIVE persondatapolitikken.

For at sikre, at du ønsker at afbryde din gateway permanent, skal følgende procedure gælde for anonymisering af dine personlige data: ca. 7 måneder efter at du har afbrudt din gateway, vil du via e-mail blive bedt om at bekræfte, at afbrydelsen er permanent. Hvis dette er tilfældet, vil dine data blive anonymiseret automatisk. Hvis du ikke reagerer på e-mailen, vil dine data blive anonymiseret automatisk ca. 3 måneder efter og allersenest et år efter ophør af brug af gatewayen, jf VELUX ACTIVE persondatapolitikken.

 

11.1. Indirekte veje til ophør af brug

Hvis du ønsker at stoppe med at bruge VELUX ACTIVE, skal du følge den fremgangsmåde, der er beskrevet i afsnit 11 ovenfor.

Hvis du ikke nulstiller gatewayen, men foretager andre handlinger, sker følgende:

Du sletter dit bruger-ID (e-mailadresse) i VELUX ACTIVE appen:

Hvis der er flere brugere registreret på kontoen, og du sletter dit bruger-ID (e-mailadresse), mister du din adgang til VELUX ACTIVE appen. Herefter vil vi ikke kunne identificere data om dig i de perioder, der er nævnt i VELUX ACTIVE persondatapolitikken, og din e-mailadresse slettes også fra dine historiske data. VELUX ACTIVE kontoen vil dog stadig være aktiv, og andre brugere registreret i VELUX ACTIVE appen kan fortsætte med at bruge appen.

Hvis der kun er ét bruger-ID (e-mailadresse) registreret i VELUX ACTIVE appen, og du lukker din konto, stopper vi med at indsamle oplysninger om dig. Endvidere sletter vi dine persondata, og som resultat heraf vil andre oplysninger blive anonymiseret, så vi ikke længere kan identificere dig ud fra dine persondata. Få flere oplysninger ved at læse VELUX ACTIVE persondatapolitikken.

Vær opmærksom på begge ovenstående scenarier. Apple HomeKit-appen vil stadig være aktiv og funktionsdygtig, indtil du slår tilbehøret (VELUX ACTIVE) fra i Apple HomeKit-appen. Vi henviser til Apples hjemmeside, hvor du kan finde flere oplysninger.

Du sletter VELUX ACTIVE appen:

I dette scenarie vil VELUX ikke blive underrettet om din opsigelse, før en opdatering af VELUX ACTIVE vilkår og betingelser for brug eller privatlivspolitik sendes ud. Hvis du ikke reagerer på opdateringen af vilkår og betingelser for brug eller persondatapolitikken, kontakter vi dig for at finde ud af, om du ønsker at fortsætte eller stoppe med at bruge VELUX ACTIVE (se afsnit 11). 

Når VELUX modtager bekræftelse af din opsigelse, starter den opbevaringsperiode, der er nævnt i VELUX ACTIVE persondatapolitikken. Apple HomeKit-appen vil stadig vil være aktiv og funktionsdygtig, indtil du slår tilbehøret (VELUX ACTIVE) fra i Apple HomeKit-appen. Vi henviser til Apples hjemmeside, hvor du kan finde flere oplysninger. 

Du stopper med at bruge VELUX ACTIVE appen (inaktivitet):

Selvom du måske ikke bruger VELUX ACTIVE appen aktivt, fortsætter den automatiske styring. Hvis du ikke bekræfter eller accepterer opdateringer til vilkår og betingelser for brug eller VELUX ACTIVE privatlivspolitik, når de skubbes ud, kontakter vi dig for at finde ud af, om du ønsker at fortsætte eller stoppe med at bruge VELUX ACTIVE.

Når VELUX modtager bekræftelse af din opsigelse, starter de opbevaringsperioder, der er nævnt i VELUX ACTIVE persondatapolitikken. Apple HomeKit-appen vil stadig være aktiv og funktionsdygtig, indtil du slår VELUX ACTIVE fra i Apple HomeKit-appen. Vi henviser til Apple’s hjemmeside, hvor du kan finde flere oplysninger.

Vær opmærksom på, at hvis du flytter fra din bolig med VELUX ACTIVE installeret, og du ikke fjerner gatewayen, skal du nulstille gatewayen, så du ikke længere kan styre vinduerne ved hjælp af din app.

 

12) Hvis du overtager VELUX ACTIVE fra eksempelvis en tidligere ejer af din bolig

Hvis du flytter ind i en bolig, hvor VELUX ACTIVE allerede er installeret af den forrige ejer, er det dit ansvar at nulstille gatewayen – se venligst afsnit 11. Hvis du ikke nulstiller gatewayen, har den forrige ejer måske stadig kontrol over dine VELUX produkter.

 

13) Ansvarsfraskrivelser og sikkerhedsadvarsler

13.1. IKKE en advarselsanordning

 • Produktet kan ikke fungere som en anordning, der advarer mod ekstreme temperaturforhold eller høje fugtighedsforhold.
 • Indeklimasensoren er ikke designet til at fungere ved temperaturer, der ligger uden for det temperaturområde, der er nævnt i produktspecifikationerne på pakken. I tilfælde af temperaturer uden for temperaturområdet kan dine sensorværdier derfor være unøjagtige, og din ACTIVE control åbner og lukker måske ikke dine vinduer og/eller dit tilbehør, som den er indstillet til automatisk at gøre.
 • På grund af ovenstående er VELUX ACTIVE IKKE et brandalarmsystem eller røgventilationssystem.

 

13.2. INGEN manipulation eller utilsigtet integration

 • Du må ikke manipulere med produktet på nogen måde eller kombinere produktet med tredjepartsprodukter, som ikke er beregnet til integration med VELUX ACTIVE – hverken til egen brug eller med henblik på videredistribution.
 • I tilfælde af strømafbrydelse vil dine VELUX produkter ikke være i stand til at fungere, før strømmen er genoprettet.
 • Hvis der opstår en forstyrrelse i din internetforbindelse, vil du ikke kunne betjene dine VELUX produkter ved hjælp af VELUX ACTIVE appen. Du vil dog stadig kunne betjene dine VELUX produkter ved hjælp af lokale fysiske betjeningsanordninger.

 

13.3. Brugsrestriktioner

 • VELUX ACTIVE indeklimakontrol kan bruges af personer med tilstrækkelig erfaring og viden, hvis de har fået vejledning i, hvordan den bruges sikkert, og forstår de dermed forbundne risici.
 • Børn må ikke lege med VELUX ACTIVE indeklimakontrol (udgangskontakt, indeklimasensor, gateway og app).

 

13.4. Indflytning i en bolig, hvor VELUX ACTIVE er installeret

 • Hvis du flytter ind i en bolig, hvor VELUX ACTIVE allerede er installeret af en tidligere ejer, skal du nulstille gatewayen for at sikre dig, at den tidligere ejer ikke længere har kontrol over VELUX produkterne. Hvis du ikke nulstiller gatewayen, pådrager VELUX sig ikke erstatningsansvar i tilfælde af ulovlig indtrængen i din bolig etc., som følge af at du ikke nulstillede gatewayen.

 

13.5. Når du forlader boligen

 • Når du forlader din bolig, er det vigtigt, at du aktiverer din udgangskontakt for at slå den automatiske åbning af vinduerne fra. Dette gør du ved at klikke på "hængelåsikonet" på udgangskontakten eller ved hjælp af VELUX ACTIVE appen.
 • Du og dine gæstebrugere kan til enhver tid åbne vinduerne ved hjælp af lokale fysiske betjeningsanordninger, VELUX ACTIVE appen eller eventuelle tredjeparts-apps.
 • Hvis du har installeret appen ved hjælp af Apple HomeKit, kan du kun slå den automatiske åbning af vinduerne fra ved hjælp af udgangskontakten.

 

14) Intellektuelle ejendomsrettigheder

VELUX ACTIVE indholdet, systemet og produktet er underlagt copyright, patentrettigheder, varemærkerettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Patenter og varemærker bruges i henhold til licensbestemmelserne fra VELUX Gruppen. Tekst, billeder, tegninger, grafik, lyde, data, maskinkode etc. er underlagt copyright ejet af VELUX Gruppen.

Copyright VELUX A/S 2017 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion og distribution er forbudt uden skriftlig tilladelse fra VELUX A/S. VELUX ACTIVE med Netatmo – en intelligent løsning udviklet i samarbejde med Netatmo Security.

 

15) IT-sikkerhed

IT-sikkerhed har stor betydning for VELUX, og vi sikrer IT-sikkerheden på forskellige måder, herunder ved hjælp af tekniske, fysiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. IT-sikkerhed i forbindelse med VELUX ACTIVE vedrører enhedssikkerhed, softwaresikkerhed og datasikkerhed.

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger er for eksempel adgangsadministration af IT-systemer, kryptering af datatransmissioner og datalagre, automatiske virusprogrammer, firewallprogrammer, servergendannelse og -backup, adgang til IT-systemer via individuelle brugernavne og adgangskoder, screensaverlåsning, kontrol med adgangsnægtelse, IT-sikkerhedsrevisioner.

Fysiske sikkerhedsforanstaltninger er for eksempel aflåste fysiske arkiver, adgangskontrol til bygninger ved hjælp af personlige adgangskort, indbrudsalarmer og videoovervågning.

Organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er for eksempel uddannelse af medarbejdere i IT-sikkerhed samt etablering af procedurer og politikker for IT-sikkerhed og behandling af persondata.

VELUX underkontrahenter pålægges at have IT-sikkerhedsforanstaltninger, der svarer til de ovennævnte, og underkastes IT-revisioner, der gennemføres af VELUX.

Hvis du gerne vil vide mere om VELUX' IT-sikkerhed, bedes du kontakte dit lokale VELUX salgsselskab.

For VELUX ACTIVE gælder følgende specifikt:

Enhedssikkerhed

Al kommunikation mellem VELUX ACTIVE enhederne (gateway, indeklimasensor, udgangskontakt, VELUX INTEGRA® produkter) i din bolig er krypteret. For at være sikret bedst muligt bedes du sørge for altid at opdatere dine enheder, så de har den nyeste appsoftware – se afsnit 10 ovenfor.

Software

Al datakommunikation kontrolleret af VELUX mellem VELUX ACTIVE app control og de relevante back-end-systemer er krypteret.

Persondata

VELUX overholder nationale og internationale love og regler vedrørende beskyttelse af persondata. Hvis du vil vide, hvordan vi holder dine persondata sikre, kan du læse VELUX ACTIVE persondatapolitikken.

 

16) Overensstemmelseserklæring

Vi erklærer hermed, at VELUX ACTIVE indeklimakontrol KIX 300 (gateway 3LG E01/NXG01E, indeklimasensor KLA 300/3LA E06/NXS01 og udgangskontakt KLN 300/3LN E01/NXD01E) er i overensstemmelse med direktivet 2014/53/EU om radioudstyr og med RoHS-direktivet 2011/65/EF og er fremstillet i overensstemmelse med de harmoniserede standarder EN 60950 (2006) + A11 (2009) + A1 (2010) + A12 (2012) + A2 (2013), EN 55032 (2015), EN 301489-3 v2.1.1, EN 300220-2 v3.1.1, EN 300220-1 v3.1.1, EN 300440-2 v1.4.1, EN 300440-1 v1.6.1, EN 300328 v2.1.10 og EN 50581 (2012).

FCC-erklæring

VELUX ACTIVE indeklimakontrol er blevet testet og har vist sig at overholde grænseværdierne for en "Class B digital device" (digital enhed i kategori B) i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænseværdier har til formål at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliger.

VELUX ACTIVE indeklimakontrol genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis den ikke installeres og bruges i overensstemmelse med anvisningerne, kan den forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens fra en bestemt installation.

Hvis VELUX ACTIVE indeklimakontrol forårsager skadelig interferens i forhold til radio- eller TV-modtagelse – hvilket kan undersøges ved at slukke og tænde for udstyret – opfordres brugeren til at forsøge at udbedre interferensen ved at udføre en eller flere af følgende handlinger:

– Dreje eller flytte modtageantennen

– Øge afstanden mellem indeklimakontrolenheden og modtageren

– Forbinde indeklimakontrolenheden til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som modtageren er forbundet med

– Spørge forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjælp.

FCC-erklæring om udsættelse for stråling

VELUX ACTIVE indeklimakontrol overholder de grænseværdier for radiofrekvensstråling, som FCC (USA's føderale kommunikationskommission) har fastsat for et ukontrolleret miljø. Transmitteren bør installeres og bruges med mindst 20 centimeters afstand mellem strålingskilden og din krop og må ikke placeres eller bruges sammen med nogen anden antenne eller transmitter. VELUX ACTIVE indeklimakontrol overholder del 15 af FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:

(1) VELUX ACTIVE indeklimakontrol må ikke forårsage skadelig interferens.

(2) VELUX ACTIVE indeklimakontrol skal acceptere eventuel interferens, der modtages, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Canadisk overensstemmelseserklæring

VELUX ACTIVE indeklimakontrol overholder Industry Canada-licensfritagede RSS-standard(er).

Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) VELUX ACTIVE indeklimakontrol må ikke forårsage interferens, og (2) VELUX ACTIVE indeklimakontrol skal acceptere eventuel interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

Dette digitale apparat i kategori B (Class B) overholder den canadiske standard ICES-003.

VELUX ACTIVE indeklimakontrol og dens antenne(r) må ikke placeres eller bruges sammen med nogen anden antenne eller transmitter.

UL 2043-overensstemmelse

Adgangspunktet har tilstrækkelig brandsikkerhed og lave røgproducerende egenskaber.

VELUX ACTIVE indeklimakontrol er egnet til drift i en bygnings plenum, for eksempel over nedhængte lofter. Adgangspunktet er i overensstemmelse med afsnit 300-22(c) i NEC og afsnit 2-128, 12-010(3) og 12-100 i Canadian Electrical Code, del 1, C22.1.

 

17) Kontakt

VELUX Danmark

Breeltevej 18

2970 Hørsholm

Tlf.: 4516 4516

e-mail: velux-dk@velux.com