Privatlivspolitik for VELUX ACTIVE with NETAMO

Gældende fra 1. april 2019

1 Formål med privatlivspolitikken

Vores indsamling, behandling og lagring af data er afgørende for at kunne levere den bedste udgave af VELUX ACTIVE produkter og tjenester, som hovedsageligt er indendørs klimastyring. Vi stræber konstant efter at forbedre og opdatere VELUX ACTIVE produkter og tjenester for at kunne tilbyde en relevant og sikker oplevelse (i det følgende benævnt "produkterne og tjenesterne"). 

Det er afgørende for os, at dine persondata er godt beskyttet og at du, som kunde, nemt kan forstå, hvilke persondata vi indsamler, behandler og opbevarer og til hvilke(t) formål. Vi er åbne og transparente omkring vores behandling af dine persondata, og vi går langt for at behandle dine persondata sikkert. Formålet med denne privatlivspolitik er at informere dig klart og utvetydigt om, hvordan vi indsamler, behandler og lagrer dine persondata.

2 Vores løfte

På baggrund af vores virksomhedsprincipper, og vores ønske om at overholde Den Europæiske Databeskyttelsesforordning (2016/679 af 27. april 2016), "GDPR", lover vi brugeren følgende:

  • VELUX indsamler kun persondata som oplistet i tabellen i pkt. 3. Det er kun få, udvalgte medarbejdere hos VELUX A/S (herefter benævnt ”VELUX”), NETATMO og VELUX salgsselskaber (databehandlerne), som har adgang til dine persondata. Dine persondata vil blive behandlet fortroligt.
  • VELUX er transparent og åben omkring vores indsamling, behandling og brug af dine persondata. 

3 Hvilke persondata indsamler vi og til hvilke(t) formål? 

3.1 Kontakt information

Datatype 

Lokation, brugernavn og e-mail angivet af bruger ved oprettelse i applikationen.

Direkte/indirekte identificerbart persondata

E-mail, lokation og brugernavn anses som information, der direkte kan identificere en bruger. Denne information er derfor direkte identificerbare persondata.

Hvad bruger vi persondata til (behandling og formål)?

Din kontaktinformation er nødvendig for at gøre det muligt for dig at bruge produkterne, servicen, sende dig notifikationer, produkt- og serviceopdateringer, softwareopdateringer og opgraderinger. 

I tilfælde at af du tilmelder dig VELUX informations- og markedsføringsmateriale (separat samtykke), vil vi også bruge dine kontaktoplysninger til dette formål.

Hvem har adgang til din persondata

Hvis du samtykker til at modtage information og markedsføringsmateriale, vil dit samtykke og din e-mailkonto blive videresendt til VELUX salgsselskab etableret i dit hjemland. 

I perioden, hvor du modtager informations- og markedsføringsmateriale, vil dine persondata blive opbevaret i datacentre hos NETATMO og VELUX.  

3.2 Brugerdata

Datatype 

Brugerdata relaterer sig til din aktivet i applikationen, dine indstillinger i applikation og har et unikt ID knyttet til dig, som bruger.

Direkte/indirekte identificerbart persondata

Når vi sporer bevægelser i applikationen, kan vi ikke se, hvem der bruger applikationen. Men i sjældne tilfælde, hvor en applikation bryder sammen, kan vi sammenholde dit unikke ID fra brugerdata i applikationens analyseinstrument med din e-mail i et andet system. Brugerdata er dermed indirekte persondata.

Hvad bruger vi persondata til (behandling og formål)?

Brugerdata tillader os at forbedre produktfunktioner og -services for at sikre, at produktfunktionerne er opdateret med de nyeste teknologier osv. 

Eksempler på brugerdata: Hvor hyppigt bliver bestemte funktioner eller knapper i applikationen brugt til at interagere med VELUX produkterne (for eksempel manuelt “åben vindue”), hyppighed af manuelle interventioner i algoritmen og hvor mange gange funktionerne er gennemført. 

Hvem har adgang til din persondata

VELUX & NETATMO

3.3 Produktstatusdata, information & sensor data

Datatype 

Information omkring brugerens VELUX ACTIVE software version, IP-adresse, produkt ID, hardware versioner og installationer. 

Hertil kommer information om sensorværdimålinger, antallet af værelser og boliger samt bevægelse i aktiveringsenhederne.

Direkte/indirekte identificerbart persondata

Unikke identifikatorer, såsom IP-adresse og MAC-adresse på din enhed betragtes som direkte identificerbare persondata.

Hardware versioner, software versioner og sensorværdier betragtes som indirekte identifikatorer, da de isoleret set ikke kan lede til, at nogen kan identificere en person på grundlag heraf.   

Hvad bruger vi persondata til (behandling og formål)?

Produktinformation og sensordata muliggør, at algoritmen leverer VELUX ACTIVE’s kerneydelse til dig, dvs. ventilering og automatisk regulering af dit indeklima. Ydermere muliggør det, at vi kan forbedre vores software og hardware, og forstå og respektere dine præferencer, så vi kan yde en bedre serviceoplevelse.

Hvem har adgang til din persondata

VELUX og udvalgte medarbejdere i VELUX salgsselskaber, som angivet nedenfor, har adgang til disse persondata med henblik på at yde support. Persondata indsamles og behandles af NETATMO & VELUX.

3.4 Servicehistorik

Datatype 

Din servicehistorik er dine samlede serviceopkald, forespørgsler, besøg og anden online support. 

Ydermere, når brugeren opretter forespørgsler (tickets), indebærer det registrering af navn, telefonnumre, e-mailadresse og hjemmeadresse.

Direkte/indirekte identificerbart persondata

Den akkumulerede servicehistorik er både direkte og indirekte persondata. Når du anmoder om online support, vil du blive bedt om at udfylde dine kontaktoplysninger, så vi kan kontakte dig. Når du udfylder og sender dine kontaktoplysninger til os, accepterer du samtidig, at vi må kontakte dig angående forespørgslen og opbevare dine persondata til dette formål.

Hvad bruger vi persondata til (behandling og formål)?

Servicehistorik sætter os i stand til at levere produktservice til dig. Det sætter os endvidere i stand til at tilbyde dig support angående spørgsmål om garanti og fejlfinding. 

I det sjældne tilfælde af et generelt problem forekommer på adskillige produkter, kan vi hurtigt rette op og afhjælpe problemet.

Hvem har adgang til din persondata

VELUX og udvalgte medarbejdere i VELUX salgsselskaber, som angivet nedenfor, har adgang til disse persondata med henblik på at yde support. Persondata indsamles og behandles af NETATMO & VELUX.

4 Sletning og adgang til dine persondata (dine rettigheder)

Vi gemmer dine persondata i den periode, hvor du bruger dine produkter og tjenester, dvs. frem til det tidspunkt, hvor du afbryder forbindelsen til serveren plus et ekstra år. Herefter sletter eller anonymiserer vi dine persondata, så du ikke længere kan identificeres på grundlag af dine persondata.

Hvis du har tilmeldt VELUX informations- og markedsføringsmateriale, opbevarer vi dine kontaktoplysninger, indtil du afmelder dig VELUX informations- og markedsføringsmateriale.

5 Begrænsninger

Denne privatlivspolitik regulerer persondata, der behandles af VELUX gennem egne produkter og tjenester. Hvis du anvender andre smarthome styresystemer fra tredjepart (fx Apple Homekit eller Google Home) til at kontrollere VELUX produkter og tjenester, kan disse systemer eller dette udstyr indsamle, behandle og dele persondata, hvilket VELUX ikke er ansvarlig for. Sørg derfor for at læse privatlivspolitikkerne fra tredjepartsleverandører da du vil give disse tredjepartsleverandører (fx Apple eller Google) tilladelse til at styre dine enheder ved at linke til din konto.

6 Retten til at blive glemt og adgang til personlige data

Brugere af produkterne og tjenesterne har ret til at benytte sig af sin ”ret til at blive glemt”, hvilket betyder, at brugeren kan anmode om at få sin konto lukket og få alle direkte persondata slettet. Når de direkte persondata er slettet, vil du ikke længere kunne identificeres på baggrund af dine indirekte personoplysninger.

Brugeren kan til enhver tid kontakte VELUX for at få et overblik over de personlige data VELUX har gemt og behandlet om dig, og anmode om et udskrift af de persondata, som VELUX har gemt. Du kan desuden anmode om, at få dine persondata flyttet til en anden udbyder (dataportabilitet) eller få dine personlige data korrigeret i tilfælde af f.eks. en navneændring. Kontakt os via mobilapplikationen eller på active-support@velux.com for ovennævnte anmodninger.

Hvis du har givet dit samtykke til at modtage VELUX informations- og markedsføringsmateriale, og du ikke længere ønsker at modtage det, kan du altid tilbagekalde dit samtykke ved at følge linket i informations- og markedsføringsmaterialet eller ved at kontakte os på den ovenstående email-adresse.

Hvis du vil indsende en klage over VELUX’ behandling af dine persondata, kan du indgive din klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 3319 3200
www.datatilsynet.dk 

7 Brugere, boliger og gæster

En bruger af produkterne og tjenesterne kan have flere boliger, og i sådanne tilfælde gælder den samme privatlivspolitik for alle brugerens hjem og til hele opsætningen.

Brugeren kan invitere op til 20 gæster til at betjene produkterne og tjenesterne. I tilfælde af sidstnævnte reguleres gæstekontiene af samme privatlivspolitik med brug af den samme persondata og operationelle opsætning som værten.

8 Lovgivning

GDPR gælder for persondata, der direkte eller indirekte kan identificere en person.
VELUX og VELUX salgsselskaber overholder GDPR, der trådte i kraft den 25. maj 2018, og alle øvrige relevante nationale persondatalovgivninger, som til enhver tid gælder.

9 Server

Persondata opbevares på en server i EU. VELUX instruerer dataprocessoren, som er ansvarlig for serveren i at have teknik og sikkerhedsforanstaltninger på plads for at beskytte din persondata. 

10 Opdateringer

Det er brugerens ansvar at holde sig opdateret om privatlivspolitikken vedrørende VELUX produkter og tjenester. Vi anbefaler, at du læser privatlivspolitikken fra tid til anden for at holde dig opdateret.

11 Parterne

Leverandørens/leverandørernes rolle for produkter og tjenester er:

Dataansvarlig: VELUX A/S, Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm, Danmark - CVR 30003519, er ansvarlig for at indsamle, behandle og opbevare dine persondata.

Dataprocessor 1: VELUX salgsselskaber ejes 100% af VELUX. VELUX salgsselskaber i hvert land er ansvarlige for salg og service af VELUX ACTIVE til slutbrugerne i det land, hvor de er etableret. Se venligst listen over VELUX salgsselskaber nederst i denne privatlivspolitik.

Dataprocessor 2: NETATMO SAS, 93 Rue Nationale, 92100 Boulogne-Billancourt, Frankrig, Reg.nr. 532501848, er ansvarlig for udviklingen af VELUX ACTIVE og overførsel af persondata til VELUX. VELUX instruerer NETATMO SAS til at have tekniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger på plads for at beskytte dine persondata.

Se bilag 1, som indeholder en oversigt over VELUX salgsselskaber.

12 Juridiske krav til datadeling

Vi deler ikke persondata med tredjeparter undtagen de i afsnit 11 oplistede tredjeparter. Vi sælger under ingen omstændigheder dine persondata.

Fra tid til anden bruger vi tredjeparts it-konsulenter til at servicere og vedligeholde produkter og it-systemer, men sådanne tredjeparts it-konsulenter vil være underlagt fortrolighedsforpligtelser og instruktioner fra VELUX.

I visse tilfælde er vi pålagt ved lov eller juridiske processer at dele specifik persondata med en relevant myndighed, som anmoder om adgang til persondata. Dette er kun relevant i forbindelse med lovkrav, som f.eks. en anmodning om persondata via en retskendelse, og vi vil altid behandle din persondata med omhu. Hvis vi skal dele dine persondata med ovennævnte, vil vi gøre vores bedste for at give dig besked på forhånd via e-mail eller på anden måde, medmindre det er forbudt af en domstol, eller hvis anmodningen eller den juridiske proces er direkte relateret til en lovgivningsmæssig undersøgelse. I sidstnævnte tilfælde vil vi sikre, at dine persondata behandles fortroligt.

13 Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os via e-mail på: active-support@velux.com

14 Bilag 1 - VELUX Salgsselskaber 

UE VELUX Roof Windows, Str. L. Bedi 31 Minsk, Belarus  - Reg.no. 800013811
VELUX (CHINA) Co., Ltd., No. 21 Baihe Road Hebei Province, China - Reg. no. 131000400004111
VELUX America LLC, 104 Ben Casey Drive Fort Mill, United States of America - Reg. no. 04-2559488
VELUX Argentina S.A., Colectora Panamericana Buenos Aires, Argentina - Reg. no. 10.928, of Book 122, Volume "A"
VELUX Australia Pty. Ltd., 78 Henderson Road New South Wales, Australia - ACN 001 841 541
VELUX Belgium, Boulevard de lEurope 121 Bierges, Belgium - BE 0412.621.370 (VAT)
VELUX Bosna i Hercegovina d.o.o., Dzemala Bijedica 295 Ilidza, Bosnia and Herzegovina - Reg.no. 1-18783
VELUX Bulgaria EOOD, Pelister 6 Sofia, Bulgaria - 121745393 (REG) /BG121745393 (VAT)
VELUX Canada Inc., 2740 Sherwood Heights Dr. Oakville Ontario, Canada - 016617-1 (Co. No.)/10550434RC0001 (BN – Business No.)
VELUX Çati Pencereleri Ticaret Limited Sirketi, Girne Mah. Girne Cad. Istanbul, Turkey - 9240119663 Erenkoy (REG)
VELUX Ceská, republika, s.r.o. Sokolova 654/1d, Horní Heršpice, 619 00 Brno, Czech Republic - 00532592 (IC)/ CZ00532592 (VAT)
VELUX Chile Limitada, San Patricio 4099 Santiago, Chile - Reg. on page 6926 No. 3787, year 1983
VELUX Company Ltd., Woodside Way Fife, United Kingdom - SC070286 (REG)
VELUX Danmark A/S, Breeltevej 18 Hørsholm, Denmark  - DK 46911415 (VAT)/4911415 (CVR)
VELUX Deutschland GmbH, Gazellenkamp 168 Hamburg, Germany - 10042086 (REG)/EE100272657 (VAT)
VELUX Eesti OÜ, Peterburi tee 2 A Tallinn, Estonia - DE118585357 (VAT)
VELUX France, 1 rue Paul Cézanne Morangis, France - 970200044 0083 (SIREN/SIRET)/FR05 97020044 (VAT)
VELUX Hrvatska d.o.o., Avenija Veceslava Holjevca 40 Zagreb, Croatia - 17798323753 (OIB)
VELUX Italia s.p.a., Via Strà 152 Colognola ai Colli, Italy - 03726650157 (CF – Codice Fiscale)
VELUX Japan Ltd., 1-23-14 Sendagaya Tokyo, Japan - Reg.no. 018011
VELUX Latvia SIA, Liepajas iela 34 Riga, Latvia - 40003279195 (Co. REG)/40003279195 (VAT)
VELUX Lietuva, UAB, S.┼Żukausko 49 - 8A Vilnius, Lithuania - 111543443 (Co. REG/Valst.reg.Nr.)
VELUX Magyarország Kft., Zsófia utca 1-3 Budapest, Hungary - 10192207208 (VAT)
VELUX Nederland B.V., Molensteijn 2 De Meern, Netherlands - 30090412 (KvK Nummer)/NL001763775B01 (VAT)
VELUX New Zealand Ltd., 62B Princes Street Auckland, New Zealand - 649329 (REG)/9429000070706 (NZBN -Business no.)
VELUX Norge AS, Gjerdrumsvei 10D Oslo, Norway - NO917170967MVA (VAT)
VELUX Polska Sp. z o.o., ul. Krakowiaków 34 Warszawa, Poland - 006228649 (REGON)/KRS 0000018788 /PL5210091891 (VAT)
VELUX Portugal, Lda., Travessa das Pedras Negras Lisboa, Portugal - 507564138 (Fiscal No.)/PT507564138 (VAT)
VELUX Romania S.R.L., Aurel Vlaicu 40 Brasov, Romania - RO9434380 (Registry of commerce/VAT)
VELUX Schweiz AG, Industriestrasse 7 Trimbach, Switzerland - CHE-105.915.054 (Handelsregister-Nr.)/CHE-105.915.054 MwSt (VAT)
VELUX Slovenija d.o.o., Ljubljanska cesta 51A Trzin, Slovenia - 5933951 (Company ID)/SI88149161 (VAT)
VELUX Slovensko, s.r.o., Galvaniho 17/A Bratislava, Slovakia - Sri 4901/B (Co. Reg. No.)/31348611 (ID No.)/SK1010191460 (VAT)
VELUX Spain, S.A., Calle Chile 8 Madrid, Spain - A82477571 (CIF)/ESA82477571 (VAT)
VELUX Srbija d.o.o., dr Ive Popovica Ðanija 3 Beograd, Serbia - Reg. no. BD 62807
VELUX Suomi Oy, Lämmittäjänkatu 6 Helsink, Finland - FI 03983401 (VAT)
VELUX Svenska AB, Karbingatan 22 Helsingborg, Sweden - SE556221330501 (VAT)
VELUX Ukraina TOV, Revutskoho 44 Kiev, Ukraine - 31662199 (REG)
VELUX Österreich GmbH, Veluxstrasse 1 Wolkersdorf, Austria - ATU19046100 (VAT)
ZAO VELUX ul., Nizhnyaya Syromyatnicheskaya 10 Moscow, Russian Federation - MPII 007.058