I samarbejde med WWF (World Wide Fund for nature) opfanger vi vores historiske CO2-emissioner gennem skovbevaring. Vi vil også reducere de fremtidige kulstofemissioner fra hele vores værdikæde i overensstemmelse med Paris-aftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 ˚C.

Vi kalder dette CO2-neutral for livet.

WWF og VELUX Guppenp

Lad os ændre vores kulstofvaner

"Vi forpligter os til at blive CO2-neutral for livet i 2041 ved at opfange 100 års CO2-emissioner og reducere vores fremtidige CO2-fodaftryk."

– David Briggs, CEO for VELUX Gruppen

Skovprojekter i samarbejde med WWF om genplantning og bevaring af skove, der kan opfange kulstof
 Vi forpligter os til at reducere vores fremtidige emissioner for at opfylde Parisaftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 °C
WWF og VELUX Guppenp
Vores ovenlysvinduer og den samlede bæredygtighed i vores produkter er kernen i vores Strategi for bæredygtighed 2030