VELUX Danmark registrerer ikke-personlig information om de besøgende på dette website med det formål at opdatere og forbedre websitet og dermed at give dig den bedst mulige oplevelse og mest relevante information, når du besøger websitet.

Personlig information registreres kun, når den afgives frivilligt af den besøgende. Sådan information kan omfatte navn og mailadresse og bruges kun til det formål, den blev afgivet til, medmindre den besøgende udtrykkeligt har givet samtykke til andet.

Personlig såvel som ikke-personlig information, der er registreret af VELUX Danmark, anses for fortrolig og vil ikke blive overdraget eller på anden måde gjort tilgængelig for tredjepart. Ethvert materiale, som VELUX Danmark modtager gennem dette website, betragtes som almindeligt tilgængeligt. VELUX Danmark er således berettiget til at gengive, bruge, ændre og overdrage sådant materiale uden begrænsninger, herunder idéer til produkter eller produktionsmetoder og knowhow, som måtte være indeholdt i sådant materiale.

INTRODUKTION
VELUX Danmark A/S, Breeltevej 18, 2970 Hørsholm, CVR 46 91 14 15 er ansvarlig for at indsamle, behandle og opbevare din persondata (“dataansvarlig”).

HVILKEN PERSONDATA INDSAMLER VI
VELUX Danmark A/S indsamler navn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer, IP adresse og virksomhedsnavn. Der vil i det følgende blive henvist til disse oplysninger som ”persondata.”

FORMÅLET MED AT INDSAMLE PERSONDATA
Formålet med at indsamle persondata er at kunne tilbyde dig målrettet informations- og markedsføringsmateriale via kanaler så som e-mail, sms, postale forsendelser el. lignende.

HVEM HAR ADGANG TIL DIN PERSONDATA
Det er kun udvalgte, betroede medarbejdere fra VELUX Danmark A/S som har adgang til din persondata med det formål at behandle persondata i overensstemmelse med de førnævnte formål.

Som udgangspunkt vil VELUX Danmark A/S ikke overføre eller på anden måde videregive din persondata til noget tredjeparts selskab. Som udgangspunkt vil VELUX Danmark A/S herudover ikke overføre din persondata til andre selskaber i VELUX Gruppen. Der kan imidlertid være enkelte tilfælde, hvor persondata udveksles med VELUX Danmarks moderselskab VELUX A/S, Aadalsvej 99, 2970 Hørsholm CVR nr. 30003519 (“databehandler”). Databehandleren er underlagt de samme vilkår og betingelser, som beskrevet i denne politik.

VELUX Danmark A/S kan blive pålagt gennem dom, lovgivning eller andre regulative krav at videregive persondata til tredjeparter, domstole, offentlige myndigheder e.l.

OPBEVARING OG SLETNING AF PERSONDATA
VELUX Danmark A/S opbevarer din persondata indtil du aktivt afmelder VELUX Danmark A/S informations- og markedsføringsmateriale.

ADGANG TIL AT RETTE, ÆNDRE ELLER SLETTE DIN PERSONDATA
Du har ret til at henvende dig til VELUX Danmark A/S for at få adgang til en oversigt over, hvilken persondata VELUX Danmark A/S opbevarer på dig. Du har endvidere ret til at rette, ændre eller kræve persondata slettet. Enhver henvendelse skal rettes til velux-dk@velux.com.

SERVER
Persondata bliver opbevaret på en server, som er placeret inden for EU. Den server-ansvarlige har tekniske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der sikrer din persondata.

COOKIES
Læs om vores cookie politik -  her

TILFØJELSER TIL PERSONDATAPOLITIKKEN
VELUX Danmark A/S kan til enhver tid revidere eller opdatere denne politik.
VELUX Danmark A/S opfordrer derfor brugerne til at løbende at læse politikken.

KONTAKT
Enhver henvendelse kan fremsættes til: velux-dk@velux.com

© 2001, 2009 VELUX A/S