Ansvarsforhold

VELUX og VELUX logo er registrerede varemærker

Dette website er udviklet, indehaves og vedligeholdes af VELUX A/S, Ådalsvej 99, 2970 Hørsholm, et dansk selskab med hjemsted i Danmark, med henblik på at give oplysninger om VELUX og dets produkter og serviceydelser.

Materiale på dette website
Når du åbner eller browser gennem dette website eller i øvrigt bruger materiale herpå, herunder downloader software, skal du tage alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at det materiale, du vælger at bruge ikke indeholder virus og ikke på nogen anden måde kan påvirke eller skade din computer, herunder at downloaded software er kompatibelt med dit eget software.

Selvom VELUX har gjort en stor indsats for at sikre, at materialet på dette website er fuldstændigt, rigtigt og opdateret, kan vi ikke indestå herfor. Du bør derfor hverken handle eller undlade at handle på grundlag af materialet, men kontakte VELUX, hvorefter vi vil sørge for, at du modtager det ønskede materiale og den ønskede bistand.

Materialet tilhører VELUX eller andre. Gengivelse eller brug af materialet eller dele af materialet i en hvilken som helst form er ikke tilladt, bortset fra personlig, ikke-forretningsmæssig brug. Der er ikke givet nogen licens til at gengive eller bruge materialet til andet end sædvanlig web-browsing.

Hvis du gengiver materialet til personlig, ikke-forretningsmæssig brug, skal du angive VELUX som kilde i form af en henvisning til dette website (http://www.velux.dk/) samt anføre vores ophavsretsmeddelelse ”© 2001, 2009 VELUX A/S” i forbindelse med gengivelsen.

Tekst, fotografier, film, tegninger, grafik, lyd, data etc. kan være genstand for ophavsret og enten tilhøre eller være licensieret af VELUX.

Varemærker, herunder logoer, slogans etc., er registrerede eller ikke-registrerede varemærker, der tilhører eller er licensieret af VELUX.

De produkter, der er vist, og de produktionsmetoder, der er beskrevet på dette website kan være genstand for anden immaterialretlig beskyttelse, herunder genstand for patent-, brugsmodel- eller designbeskyttelse, og tilhører eller er licensieret af VELUX.

Der er ikke givet nogen licens til at bruge nogen af disse immaterielle rettigheder, og vi gør opmærksom på, at VELUX nøje overvåger og forfølger eventuelle krænkelser af sine immaterielle rettigheder, herunder strafferetligt.

Materiale overdraget gennem dette website
VELUX registrerer ikke-personlig information om de besøgende på dette website med det formål at opdatere og forbedre websitet og dermed at give dig den bedst mulige oplevelse og mest relevante information, når du besøger websitet.

Personlig information registreres kun, når den afgives frivilligt af den besøgende. Sådan information omfatter navn, adresse, telefon- og faxnumre samt mailadresse og bruges kun til det formål, den blev afgivet til, medmindre den besøgende udtrykkeligt har givet samtykke til andet.

Personlig såvel som ikke-personlig information, der er registreret af VELUX, anses for fortrolig og vil ikke blive overdraget eller på anden måde gjort tilgængelig for andre.

Ethvert materiale, som VELUX modtager gennem dette website betragtes som almindelig tilgængelig. VELUX er således berettiget til at gengive, bruge, ændre og overdrage sådan materiale uden begrænsninger, herunder ideer til produkter eller produktionsmetoder og know-how, som måtte være indeholdt i sådan materiale.

Links til andre websites
Hvis du bruger et link på dette website til at åbne et andet website, forlader du dette website. Det website, som du åbner, er uafhængig af dette website, og VELUX har ingen indflydelse på dets indhold.

Ved at give mulighed for link fra dette website til andre websites påtager vi os ikke noget ansvar for materialet på det website, der åbnes ved at følge linket, og VELUX fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af, at du åbner eller browser andre websites eller anvender materiale, der er indeholdt herpå, uanset årsagen til et sådant tab, og uanset om VELUX kunne eller burde have forudset et sådant tab, herunder risikoen for et sådant tab ved ikke at fjerne linket fra dette website eller på anden måde.

Links til dette website
Når der gives mulighed for link til dette website fra andre websites, har VELUX – medmindre det klart fremgår – hverken godkendt linket eller det materiale, der er indeholdt på det andet website, og VELUX er ikke koncernforbundet eller har på anden måde samarbejde med indehaveren af et sådant website.

Cookiepolitik
© 2001, 2009 VELUX A/S