Vinduet kan drejes helt rundt omkring sin egen midterakse (uanset om det er et tophængt- eller vippevindue). 

Rammen låses i pudsestilling ved at skubbe pudseriglen ud i plastbøsningen i bunden af karmen. 

Dette giver mulighed for at have begge hænder frie til pudsningen.
 
Ruden rengøres med en blød, ren, fnugfri klud; et vaskeskind; en blød, ikke slibende svamp eller en ren vinduesskraber uden metal. 

Rent vand er som regel tilstrækkeligt til rengøring. Der kan også anvendes almindelige ikke-slibende rengøringsmidler, der anvendes i husholdningen. 

Blødt vand er bedst til rengøring af ruder. I områder med hårdt vand kan en lille mængde opvaskemiddel bruges til at gøre vandet blødere. 
Vigtigt at huske om rengøring: 

  • Glasset må ikke komme i kontakt med silikone
  • Brug ikke rengøringsmidler, som indeholder slibende partikler
  • Brug ikke kemiske produkter til pudsning af rude eller kuppel, herunder almindeligt forekommende kemikalier i husholdningen, som f.eks. sprit
  • Glasset må ikke komme i kontakt med skarpe eller slibende genstande, heller ikke smykker
  • Forsøg aldrig af fjerne snavs eller skidt fra ruden uden først at have skyllet med vand
  • Hvis der skal udføres et arbejde i nærheden af ruden, beskyttes den med et rent stykke plastic for at undgå sprøjt eller pletter fra aggressive og slibende stoffer.

Download i pdf-format