Download i pdf-format


Kondens er et naturligt forekommende fænomen. Det er en fugtig aflejring af vand på flasker, spejle, fliser, ruder og andre genstande. Varm luft kan indeholde betydelig mere damp end kold luft. Når fugtig varm luft kommer i kontakt med en kold overflade, f.eks. en rude, vil det nedkøles, og det overflødige vand i luften kondenserer på genstanden.

Vinduer er normalt de koldeste flader i et rum, og derfor det sted der typisk dannes kondens først. Overfladetemperaturen på et vindue vil sædvanligvis være lavere end overfladetemperaturen på en murstensvæg. Kondens kan medføre misfarvning af træet på dine vinduer, og kan på længere sigt medføre fugtskader og angreb af råd og svamp. 

Alle VELUX vinduer er imprægneret med en vandbaseret imprægnering, som indeholder svampedræbende midler. Desuden er alle vinduer, fremstillet efter maj 1996, behandlet med en vandbaseret akryllak eller hvid vandbaseret maling, som giver en høj grad af beskyttelse mod fugt. Alligevel kan der af og til forekomme pletter forårsaget af kondens. Disse misfarvninger skader ikke vinduet er og lette at fjerne: 

Slib de misfarvede steder, og efterbehandl med VELUX vedligeholdelsessæt.

Selvom VELUX ovenlysvinduer er af høj kvalitet, betyder det ikke, at der aldrig kommer kondens på overfladen af ruden. Ovenlysvinduer er på grund af deres placering særligt udsat for sne, hagl, regn og storm. Det betyder, at de afkøles mere end lodrette vinduer, og derfor hurtigere danner kondens. Kondensdannelse på vinduerne er et tegn på, at man bør lufte ud oftere. 

Fugtproduktionen fra en familie (2 voksne og 2 børn) betyder, at der hver dag tilføres indeluften 10l vanddamp. Hvis der ikke sker en udskiftning af luften, vil luftfugtigheden stige. 

En høj luftfugtighed er kilde til mug og skimmelvækst, der igen kan være årsag til både helbredsproblemer og skader på bygningsdele. Derfor stilles der i bygningsreglementet krav til at en bolig skal sikres et minimum luftskifte for at bevare en god luftkvalitet indendørs og nedsætte fugtbelastningen på husets konstruktioner. Som tommelfingerregel skal den relative luftfugtighed indendørs være < 45%. 

Mængden af lugt- og fugtpåvirkninger er naturligvis forskellig fra bolig til bolig, men ved at følge nedenstående generelle retningslinjer kan man opretholde en lav luftfugtighed i langt de fleste tilfælde:

  • Der bør luftes ud 2-3 gange dagligt, hver gang i ca. 10 minutter. Varmetabet ved en kort udluftning er ikke særligt stort, da vægge og møbler ikke når at blive kolde. 
  • I fugtbelastede rum som køkken og bad skal der også etableres mekanisk aftræk. 
  • Der skal ikke nødvendigvis lukkes for varmen under udluftning, da den kolde luft udefra skal varmes op med det samme, når ovenlysvinduerne lukkes igen. 
  • Rum må ikke stå kolde gennem længere tid, da det får den relative luftfugtighed til at stige. Hvis man ønsker et koldt soverum, skal man derfor huske at varme det op igen i dagtimerne. 
  • Undgå at tørre tøj indendørs. 

I perioder med længerevarende kulde bør ventilationsklappen holdes lukket. Ved åben ventilationsklap vil den varme indeluft kunne strømme ud og smelte sneen på ovenlysvinduet. Den afsmeltede sne vil fryse til is på ovenlysvinduets beklædningsdele og gøre det vanskeligt at åbne vinduet. Hvis man vil lufte ud i rummet, skal man derfor åbne ovenlysvinduet helt – kortvarigt, som ovenfor angivet. 

Kondens
 
Selv uden sne på taget kan der i kuldeperioder dryppe vand fra en åben ventilationsklap. Dette sker, når varm, fugtig indeluft møder ekstremt kold udeluft. Også i disse situationer anbefales det at holde ventilationsklappen lukket og i stedet åbne ovenlysvinduet, når der skal luftes ud.