Varig service og kvalitet
Som verdens førende producent af ovenlysvinduer står vi inde for vores produkter med et løfte om varig service og kvalitet. Det er et løfte, vi har givet i mere end 70 år, og vi er glade for også at kunne give det til dig.
Vi mener, at den bedste garanti er den, du aldrig får brug for. Det er derfor, vi sætter kvalitet i højsædet for hvert eneste produkt. Dog tilbyder VELUX Danmark 10/3-års begrænset garanti til specifikke dækningsområder.

Undtagelser og begrænsninger
Garantien gælder nævnte produkter, der befinder sig i Danmark, og som efter 1. april 2007 er leveret til første slutbruger*. Garantiperioden, som løber fra levering til første slutbruger, skal dokumenteres ved original købsfaktura. Såfremt leveringsdatoen ikke kan dokumenteres, vil garantiperioden starte ved produktionsdatoen, som er angivet på hvert VELUX produkt.

Garantien dækker ikke arbejdsomkostninger i forbindelse med montering af udskiftningsprodukter eller komponenter, hvor VELUX Danmark vælger ikke at reparere produktet. Tilvejebringelsen af udskiftningsprodukter eller tilbehør forlænger garantiperioden på de udskiftede produkter eller tilbehør. VELUX Danmark forbeholder sig retten til at tilbyde et lignende udskiftningsprodukt eller komponent, hvis originalen ikke længere er tilgængelig på reklamationstidspunktet.

VELUX ovenlysvinduer inkl. isoleringsruder, VELUX ovenlyskupler, VELUX fladtagsvinduer med plant eller buet glas og VELUX ovenlysmoduler

VELUX Danmark yder slutbruger* 10 års garanti på ovenstående VELUX produkter, inkl. ruder, inddækninger og indbygningsprodukter.

VELUX indbygningsprodukter omfatter VELUX isoleringssæt, VELUX karmforlænger, VELUX inddækninger, VELUX lysningspaneler, VELUX karmisolering, VELUX undertagskrave, VELUX dampspærrekrave og VELUX hjælpespær.

Alle lodrette VELUX facadevinduer og sammenbygningselementer er også omfattet af 10 års garanti. 

*Ved ”slutbruger” forstås den fysiske eller juridiske person, som ejer produktet, og som ikke erhvervet det med henblik på erhvervsmæssigt videresalg eller på at foretage montering som et led i sit erhverv.

VELUX lystunneler

VELUX Danmark yder slutbruger* 10 års garanti på VELUX lystunneler.

*Ved ”slutbruger” forstås den fysiske eller juridiske person, som ejer produktet, og som ikke erhvervet det med henblik på erhvervsmæssigt videresalg eller på at foretage montering som et led i sit erhverv.

VELUX gardiner og kontrolsystemer

VELUX Danmark yder slutbruger* 3 års garanti på VELUX solafskærmningsprodukter; mørklægningsgardiner, insektnet, plisségardiner, persienner, rullegardiner, markiser samt produkter til manuel betjening (fx betjeningsstang).

VELUX rulleskodder og VELUX elektriske markiser samt VELUX kontrolsystemer i form af motorer til vinduesåbning og solafskærmning, produkter til elektrisk betjening er også omfattet af 3 års garantien.

Andre VELUX produkter til elektrisk eller solcelledrevet betjening (kontrolenheder, styreenheder, sensorer etc) herunder komponenter præinstalleret af VELUX. 

*Ved ”slutbruger” forstås den fysiske eller juridiske person, som ejer produktet, og som ikke erhvervet det med henblik på erhvervsmæssigt videresalg eller på at foretage montering som et led i sit erhverv.