VELUX produktadvarsler

Produktadvarsel vedrørende brandventilationsvindue

VELUX Gruppen har udsendt en advarsel til kunderne om en defekt låsering, som er monteret i vores brandventilationsvinduer af typen GGL/GGU xxxx xx xx40. De pågældende produkter er solgt mellem den 1. marts 2015 og den 10. januar 2016.

I det særlige forhold at en betydelig mængde sne ligger på vinduet, og låseringen har løsrevet sig, vil vinduet ikke åbne. Ved moderat eller ingen snebelastning åbner vinduet med den defekte låsering på normal vis. På den øverste del af rammen på dit brandventilationsvindue sidder et typeskilt. Hvis dit brandventilationsvindue er berørt af denne advarsel, vil du se følgende oplysninger i den øverste venstre del af typeskiltet:
VELUX Danmark vil stå for udskiftningen af den defekte låsering. Kontakt os på telefon 45 16 45 16 (tast 3) eller på mail-adressen service@velux.dk, hvis du har købt et brandventilationsvindue med et af de ovennævnte serienumre.