VELUX produktadvarsler

Produktadvarsel vedrørende brandventilationsvindue

VELUX Gruppen har udsendt en advarsel til kunderne om en defekt låsering, som er monteret i vores brandventilationsvinduer af typen GGL/GGU xxxx xx xx40. De pågældende produkter er solgt mellem den 1. marts 2015 og den 10. januar 2016.

I det særlige forhold at en betydelig mængde sne ligger på vinduet, og låseringen har løsrevet sig, vil vinduet ikke åbne. Ved moderat eller ingen snebelastning åbner vinduet med den defekte låsering på normal vis. På den øverste del af rammen på dit brandventilationsvindue sidder et typeskilt. Hvis dit brandventilationsvindue er berørt af denne advarsel, vil du se følgende oplysninger i den øverste venstre del af typeskiltet:
VELUX Danmark vil stå for udskiftningen af den defekte låsering. Kontakt os på telefon 45 16 45 16 (tast 3) eller på mail-adressen service@velux.dk, hvis du har købt et brandventilationsvindue med et af de ovennævnte serienumre.

Produktadvarsel vedrørende risiko for spontant brud på ruder

Vi har registreret lidt flere tilfælde end normalt af spontant brud på ruder i en bestemt type små ruder fremstillet og solgt mellem 1997 og 2003. Især om vinteren er der under særlige forhold en lille risiko for, at det inderste lag glas spontant går itu, og at glasstykker kan falde ned.

Vi prioriterer kvaliteten af vores produkter højt og har besluttet at informere vores kunder ved at udstede en generel produktadvarsel om denne risiko. For at finde ud af, om du har en af disse gamle ruder i dit ovenlysvindue, skal du gøre følgende:

1.

Mål om bredden på ruden er 39 cm eller derunder. Hvis det er tilfældet, skal du fortsætte til punkt 2. Hvis ruden er mere end 39 cm bred, er den ikke omfattet denne produktadvarsel.

2.
Åbn vinduet og drej det rundt til pudsestilling (180 grader).

3.
Find rudekoden på afstandsprofilet mellem de to glaslag og skriv den ned.

Produktadvarsel

Du er også velkommen til at kontakte os på telefon 45 16 45 16 tast 3, så vejleder vi dig. Vi anbefaler, at vores kunder reagerer på denne advarsel. Vi beklager ulejligheden.

Tjek din rude, klik her