Få det optimale ud af vores erfaring og viden ved at læse svarene på de spørgsmål, vi oftest bliver stillet om ovenlysvinduer. 

Punkteret rude

Er dit vindue uklart?
Selvom VELUX ovenlysruder er af meget høj kvalitet, vil den originale VELUX rude på et tidspunkt punktere. Levetiden på en rude varierer meget, afhængig af udefra kommende fysiske faktorer. Rudens gennemsnitlige levetid anslås til at være omkring 15 år. Hvis ruden punkterer, bør den altid udskiftes. Når en rude punkterer, er isoleringsniveauet betydelig lavere end med en ny lavenergirude. 

Hold varmen indendørs
En punkteret rude resulterer i forøget varmetab gennem ruden, hvilket blandt andet betyder højere varmeregning. Desuden vil du fornemme træk fra vinduet i form af kuldenedfald fra ruden. Det er forholdsvis nemt at afgøre om en rude er punkteret. Hvis ruden forekommer uklar og dugger mellem glassene, er det et tegn på at ruden er punkteret. Prøv at dreje vinduesrammen rundt til pudsestilling – du vil oftest kunne se vanddråber løbe mellem glassene. Dette viser at fugtig atmosfærisk luft er trængt ind i hulrummet mellem glassene.

I dag er den normale procedure at udskifte den punkterede rude med en ny lavenergirude. Som nævnt vil en lavenergirude resultere i en betydelig reducering af varmeomkostningerne samt et bedre indeklima, da lavenergiruder sørger for at holde varmen inde om vinteren og ude om sommeren.

Kontakt service og reservedele hos VELUX, hvis du ønsker at få udskiftet en punkteret ovenlysrude med en original VELUX rude. En specialuddannet VELUX servicekonsulent skifter ruden til en fast pris, uanset hvor i landet du bor. Samtidig tilbyder vi et gratis sundhedstjek af alle dine VELUX ovenlysvinduer. Alternativt kan du vælge at bestille den originale VELUX ovenlysrude gennem din lokale trælasthandel og udskifte ruden selv.

Udskiftning af pakninger mellem ramme og karm samtidig
Er dit ovenlysvindue punkteret vil dit vindue normalt være omkring 15 år gammelt. Det betyder, at det også er tid til at skifte vinduets pakninger. Ønsker du at få mest ud af den nye lavenergirude skal pakningen selvfølgelig også være absolut tæt for at undgå unødig varmetab. Det vil være en fordel at få pakningerne udskiftet, når du alligevel skal have besøg af en servicekonsulent. Derved undgår du at skulle betale endnu et grundgebyr.

Vindindtrængning

Oplever du, at det trækker fra dine VELUX ovenlysvinduer, kan det skyldes flere ting. Læs om de hyppigste årsager herunder:

Pakninger trænger til udskiftning
Pakningerne i et VELUX ovenlysvindue er udviklet for at opnå vindtæthed. Men er dine pakninger gamle (mere end 10 år), vil de højst sandsynligt være stive og tørre og ikke længere være i stand til at sikre den optimale vindtæthed. Derfor vil kold luft udefra trænge gennem pakningerne og medføre træk. Du bør udskifte pakningerne, så vinduet slutter fuldstændig tæt mellem karm og ramme. Pakningen på bagsiden af ventilationsklappen skal også slutte fuldstændig tæt ved ventilationsspalten. Det er afgørende, at den rigtige pakning anvendes på det rigtige sted, hvorfor det vil være en god idé at lade vores afdeling for Service & Reservedele stå for udskiftningen. Uanset hvor i landet du bor, bliver udskiftning af pakninger udført til en fast pris. I forbindelse med servicebesøget tilbyder vi et gratis sundhedstjek af alle dine VELUX ovenlysvinduer.

Ramme ikke parallel med karm
Som det fremgår af ovenstående, er det afgørende, at pakningen mellem karm og ramme virker efter hensigten. Hvis pakningen er i orden, og du stadig har problemer med træk – specielt når det er koldt udenfor – kan det skyldes, at karm og ramme ikke er monteret rigtigt i forhold til hinanden. Det er vigtigt, at rammen er absolut parallel med vindueskarmen. Du kan enten kontakte din lokale tømrer eller service og reservedele hos VELUX for at få hjælp til at løse problemet.

Isoleringsrude skal udskiftes

Det, der forekommer som træk, er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at vinduet er utæt ved pakningerne. Hvis dine pakninger er i orden, og dine vinduer er monteret korrekt med parallel karm og ramme, kan det, du fornemmer som træk, i virkeligheden være kuldenedfald fra ruden. En gammel, almindelig isoleringsrude har betydelig lavere isoleringsevne end en ny, moderne lavenergirude. Det betyder, at kulden trænger igennem ruden, når det bliver koldt udenfor. Luften tæt på den kolde rude vil også blive afkølet. Da kold luft er tungere end varm luft, vil den kolde luft falde ned (kuldenedfald) og spredes over gulvfladen. Du vil opleve kuldenedfaldet som træk fra vinduet, selvom vinduet slutter fuldstændig tæt. For at løse dette problem, bør du udskifte den dårlige isoleringsrude med en ny lavenergirude. En lavenergirude vil – udover at give større komfort – også resultere i en reduktion af varmeomkostningerne samt et bedre indeklima, da lavenergiruder holder varmen inde om vinteren og ude om sommeren. Kontakt Service & Reservedele hos os for at få en af vores specieluddannede servicekonsulenter til at udskifte dine gamle isoleringsruder med nye originale VELUX lavenergiruder. Uanset hvor i landet du bor, bliver udskiftningen af ruden udført til en fast pris. I forbindelse med servicebesøget tilbyder vi et gratis sundhedstjek af alle dine VELUX ovenlysvinduer.

Genisolering af lysningspanel
Endelig kan træk også stamme fra utilstrækkelig isolering omkring vinduet og området omkring vinduet (lysningspanelet). Prøv f.eks. at placere en hånd på siden af lysningspanelet og mærk om det er koldere end indervæggen. Er det tilfældet, vil træk forekomme i form kuldenedfald fra dette område. Lysningspanelet bør demonteres og genisoleres. Du bør samtidig undersøge om området omkring karmen er isoleret korrekt. Kontakt din lokale tømrer for at få hjælp til at udbedre problemet

Vandindtrængning

Mit vindue er utæt
Hvis du, for eksempel efter en kraftig regnskylle, opdager, at dit vindue er utæt, vil det næsten aldrig være regnvand, der er trængt ind. Vinduet er beskyttet mod regn ved den udvendige aluminiumbeklædning. Vandet, der trænger ind, er sædvanligvis kondens.

Kondens dannes blandt andet ved:

Nedkøling af udvendig beklædning
Når det regner, bliver den udvendige beklædning afkølet af den relativt kolde regn. Det resulterer i, at området under beklædningen også bliver afkølet. Derfor vil pakningerne, som beskytter mod vindindtrængning (træk) ligeledes blive relativt kolde. Er den indvendige luftfugtighed samtidig høj vil den varme, fugtige luft danne kondens på pakningerne. Når der er dannet nok kondens på pakningerne, vil det samle sig i form af dråber og begynde at løbe ned. Kondens kan forekomme i meget større mængder, end man umiddelbart forestiller sig.

Andre mulige årsager til vindindtrængning:

Pakninger trænger til udskiftning
Hvis dine pakninger er gamle (mere end 10 år), vil de højst sandsynligt være stive og tørre. Det betyder, at de ikke længere virker efter hensigten. Varm og fugtig luft vil nu kunne sive ud gennem pakningen. Derved dannes der kondens på den udvendige beklædning, som kan løbe ned bagved beklædningen. På et tidspunkt vil kondensvandet dryppe ned ved området mellem vindueskarmen og -rammen, og hvis pakningen ikke fungerer, vil vandet finde et svagt punkt og trænge ind.

Du bør udskifte pakningen, så vinduet slutter hermetisk tæt mellem karm og ramme. Pakningen på bagsiden af ventilationsklappen skal også slutte fuldstændig tæt ved ventilationsspalten.

Da det er afgørende, at den rigtige pakning anvendes på det rigtige sted, vil det være en god idé at lade vores afdeling for Service & Reservedele stå for udskiftningen. Uanset hvor i landet du bor, bliver udskiftning af pakning udført til en fast pris. I forbindelse med servicebesøg tilbyder vi samtidig et gratis sundhedstjek af alle dine VELUX ovenlysvinduer.

Ramme ikke parallel med karm
Som det fremgår af ovenstående, er det afgørende, at pakningen mellem karm og ramme virker efter hensigten. Hvis pakningen er i orden, og du stadig har problemer med indtrængende vand – specielt når det er koldt udenfor – kan det skyldes, at karm og ramme ikke er monteret rigtigt i forhold til hinanden. Det er vigtigt, at rammen er absolut parallel med vindueskarmen. Du kan enten kontakte din lokale tømrer eller
service og reservedele hos VELUX for at få hjælp til at løse problemet.

Inddækning skal renses
Kan vandet ikke spores til området mellem karm og ramme, men er synligt ved lysningspanelet og/eller på indersiden af væggen omkring vinduet, kan det skyldes, at inddækningen er fyldt med visne blade eller mos. Nedfald kan forhindre vandet i frit at løbe væk fra vinduet. I stedet bliver vandet presset over kanten på inddækningen og ud på taget eller ind i området mellem inddækning og karm. Derfor er det meget vigtig at rense inddækningen for blade m.v. mindst én gang om året, så regnen frit kan passere ned langs inddækningens side.

Elektriske fejl

Min elektrisk betjente vinduesåbner eller solafskærmning virker ikke

Der kan være forskellige årsager til, at den elektriske vinduesåbner eller solafskærmning ikke virker, når du bruger fjernbetjening eller vægtastatur. Herunder er der nogle ting, du selv kan undersøge:

  • Find styreenheden og undersøg om strømmen er tilsluttet
  • Undersøg batterierne i fjernbetjeningen. Skift dem eventuelt
  • Undersøg om klapmagneten på låsehuset er monteret
  • Se eventuelt monteringsvejledningen for styresystemet KMX 100K, KMX 100, KSX 100K, KSX 100
  • Undersøg om produktet/produkterne er lokaliseret i fjernbetjeningen, hvis dette ikke er tilfældet skal vinduet nulstilles, se vejledning her
  • Se eventuelt brugsvejledningen for fjernbetjeningen KLR200 eller monteringsvejledningen for styresystemet KMX 100K, KMX 100, KSX 100K, KSX 100
  • Tjek vores FAQ

Kondens

Hvad er kondens?
Kondens er et naturligt forekommende fænomen. Det er en fugtig aflejring af vand på flasker, spejle, fliser, ruder og andre genstande. Varm luft kan indeholde betydelig mere damp end kold luft. Når fugtig varm luft kommer i kontakt med en kold overflade, f.eks. en rude, vil det nedkøles, og det overflødige vand i luften kondenserer på genstanden.

Dug / udvendig kondens - et naturligt fænomen
Dug kan i kortere perioder dannes på udvendig side af moderne lavenergiruder. Fænomenet skyldes ikke defekte ruder – tværtimod. Det er den naturlige konsekvens af rudens høje isoleringsevne. 

Dug opstår når temperaturen på udvendig side af glasset når den udvendige lufts dugpunkt. Det opstår normalt i perioder, hvor den relative luftfugtighed når tæt på 100 procent – specielt om natten og tidligt om morgenen. 

Du kan se det samme fænomen i naturen på græs og blade. Vinduet tager aldrig skade af denne midlertidige fugtpåvirkning. 

Dug dannes oftere på ovenlysvinduer end på facadevinduer. Det skyldes, at taget afkøles hurtigere end en lodret væg eller et facadevindue. På grund af rudens gode isoleringsevne, kan bygningens varme ikke passere gennem ruden, og på skyfrie nætter bliver ydersiden af glasset nemt afkølet til under dugpunktet. 

Materialerne i ovenlysvinduet vil ikke tage skade af den kortvarige fugtpåvirkning udefra. Den største gene ved dug er, at fænomenet forringer udsynet i morgentimerne.

Indvendig kondens på ruden
Vinduer er normalt de koldeste flader i et rum, og derfor det sted der typisk dannes kondens først. Overfladetemperaturen på et vindue vil sædvanligvis være lavere end overfladetemperaturen på en murstensvæg. For at undgå dette, ville det være nødvendigt at have flere termoruder indbygget i samme ramme, og det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre. 

Ovenlysvinduer er på grund af deres placering særligt udsat for sne, hagl, regn og storm. Det betyder, at de afkøles mere end lodrette vinduer, og derfor hurtigere danner kondens.

Læs mere om kondens