Hvem kan få tilskud?
Helårsboligejere, herunder private husejere
Ejerforeninger
Andelsboligforeninger
Almene boligforeninger
Kollegier
Interessentskaber
Udlejere 
(Tilskuddet er skattefritaget for private boligejere).

Hvad gives der tilskud til?
Bl.a. udskiftning af ovenlysvinduer.
Er der i dag ex. tre m2 ovenlysvinduer i tagfladen, er det også tre m2 ovenlysvinduer, der gives tilskud til. 
Hvis du vælger flere eller større ovenlysvinduer, dækker Energirenoveringspuljen for det antal m2 ovenlysvinduer, der var inden renoveringen.
Antal m2 beregnes ift. udvendige karmmål.
Er arbejdslønnen en del af tilskudsordningen – eller er det kun produkterne, der ydes tilskud til? 
Det er det hele, og du skal senere indsende fakturaen fra din håndværker.

Kan jeg selv udskifte vinduerne og stadig få tilskud til ovenlysvinduerne?
Nej, indbygningen skal foretages af en håndværker, så du kan fremvise en faktura på det udførte arbejde.

Kan jeg benytte andre rabat- eller tilskudsordninger for de samme ovenlysvinduer?
Ja, VELUX kan tilbyde rabat på udskiftning af minimum 20 år gamle ovenlysvinduer. Læs mere her: velux.dk/udskift

Du kan ikke kombinere Energirenoveringstilskuddet med andre offentlige tilskuds- eller støtteordninger.

Hvad du skal være opmærksom på
- Du skal have søgt og opnået tilsagn, inden du sætter renoveringen i gang.
- Der skal minimum ansøges om 5.000 kr. i tilskud. 
- Husk at du kun kan modtage tilskud én gang. Så sørg for at få alle renoveringsopgaverne med i første ansøgning.
- Der skal udarbejdes gældende Energimærke på dit hjem.

Hvor meget tilskud får man til energimærkningen?
Hvis du er berettiget til kr. 5.000-9.999 i tilskud til ovenlysvinduerne, gives der 3.000 kr. i tilskud til energimærkningen.
Hvis du er berettiget til mere end 10.000 kr. til 14.999 gives der 2.000 kr. i tilskud til energimærkningen.
Fra 15.000 – 19.999 kr. gives der 1.000 kr. i tilskud til energimærkningen.

Hvor lang tid er en energimærkning gældende? 
Seks måneder. Har du en energimærkning fra senere end 1. okt 2012 er den stadig gældende ift. denne tilskudsordning, medmindre du har lavet en energiforbedring i den mellemliggende periode.

Eksempel 1:
Et hus med uudnyttet tagrum får efterisoleret 25 m2 og udskiftet et MK08 (vinduesstørrelse) med en 68 rude (rudetype). 
Isolering: 130 x 25 = 3.250 kr. 
Ovenlys: MK08 = 1.965 kr. 
Total tilskud = 5.215,6 kr. 

Eksempel 2:
Et hus får udskiftet to MK08 og et FK04, alle med 68 rude.
MK08 = 3.931 kr. 
FK04 = 1.164 kr. 
Total tilskud = 5.095 kr. 

Eksempel 3:
Et hus får udskiftet et CK02, et MK08 og et PK08, alle med 68 rude.
PK08 = 2.368 kr. 
MK08 = 1.965 kr. 
CK02 = 772 kr. 
Total tilskud = 5.105 kr. 

Hvilken energiklasse har VELUX ovenlysvinduer? 
Ovenlysvinduer er opdelt i to energiklasser, ud fra E-ref værdien (energibalancen) på vinduerne:
Energiklasse 1 = 15 – 25 E-ref.
Energiklasse 2 = 25 og op efter. 
E-ref værdien afhænger af, hvilken rude der sidder i vinduet:
--67 = 22 E-ref 
--68 = 33 E-ref
--66 = 13 E-ref
--66 (STUDIO og CABRIO) = 33 E-ref
--62 = 42 E-ref
På vores fladtagsvinduer er E-ref værdien 21. 
DVS. 
Under energiklasse 1, hører ruderne 67 og vores fladtagsvinduer.
Under energiklasse 2, hører ruderne 62, 68 og den 66 rude som sidder i STUDIO og CABRIO. 
Her er en tabel over tilskuddet man får, alt efter hvilket energiklasse vinduet høre under:

Tilskudssatser
 
Hvis det er en privatkunde, er det tilskuddet under (ikke momsregistrerede virksomheder mv) der er gældende.
Hvis det er en virksomhed, er det beløbet under momsregistrerede virksomheder. 

Kom i gang!

1. Overvej, hvad du vil renovere.
2. Tjek, om du har et energimærke på 'Find Boligens Energimærke'
3. Hvis du ikke har et energimærke, kontakt da en energimærkningskonsulent. Energimærket må dog højest være 6 mdr. gammelt på ansøgningstidspunktet, for at du kan få tilskud til det. Find en energimærkningskonsulent på 'Find energimærningsfirma'.
4. Husk, at du IKKE må lave aftaler med håndværkere, før du HAR søgt og fået tilsagn om tilskud.
 
Andre spørgsmål om ovenlysvinduer og Energirenoveringspuljen
Spørg VELUX rådgiving, klik her eller
Energistyrelsens rådgivningstjeneste SparEnergi.dk, tlf. 31 15 90 00 (ma-to kl. 8-17, fr kl. 8-15), e-mail: info@sparenergi.dk