Tekniske specifikationer


Start dit næste projekt her

Find de rigtige specifikationer, materialer og produktoplysninger til ovenlysmodul-løsning her. Du finder også finde DS/EN klassifikationer nedenfor.

Specifikationer

FunktionerHFC
Fast ovenlysmodulHVC


Motoriseret, komfortventilerende ovenlysmodul.
Åbner op til 410 mm

HVC


Motoriseret, brandventilerende ovenlysmodul.
Åbner op til 700 mm på mindre end
60 sekunder

Moduler til alle taghældninger 

VELUX ovenlysmoduler giver mulighed for at kombinere en lang række elementer og skabe løsninger, der passer til mange forskellige bygningstyper – fra smalle korridorer og overdækkede pladser til taglejligheder og store fordelingsområder.

Til hver løsning medfølger en præfabrikeret inddækning, der er udviklet til systemet, og som sikrer en perfekt, 100 % vandtæt montering hver gang.

Størrelser


Sådan måler du modulerne


Bredde og højde bestemmes ud fra rammens ydre dimensioner W og H. Beklædning, inddækning og beslag har ingen betydning for bredde og højde.

Hovedkomponenter

Elektriske komponenter

Kontrolenhed Strømforsyning
og styreboks
Regn- og vindsensor Vægkontakt Interface til udvendig vægkontakt Interface til udvendig kontrolboks
Foto er på vej
KLR 200 KLC 400 KLA S105 KLI 110 KLF 050 KLF 200

Ramme og karm

VELUX ovenlysmodulernes bærende profiler består af en pultruderet komposit, der indeholder cirka 80 % kontinuerlige glasfibertråde og 20 % 2-komponent polyuretanharpiks.

Kompositten sikrer høj isoleringsevne og termisk stabilitet såvel som god stivhed og styrke. De kombinerede egenskaber giver de smalle profiler selvbærende styrke og evnen til at understøtte store installationer. Materialet er desuden vedligeholdelsesfrit, korrosionsbestandig og ikke strømledende.

VELUX ovenlysmoduler er sammen med lavenergiruder i stand til at tilbyde en af de laveste U-værdier for ramme og glas-enheder på ovenlysmarkedet. Indersiden er som standard behandlet med hvid maling. Andre farver fås som tilkøb.

Ramme og karm samlet


HFC

Ramme til fast ovenlysmodul

HVC

Ramme til oplukkeligt ovenlysmodul

Ramme og karm - performance

1. Varmeledningsevne (W/mk)

– Lav værdi betyder høj isoleringsevne

Profiler til VELUX ovenlysmoduler består af en pultruderet glasfiber- og polyuretankomposit med ekstremt lav ledeevne. Resultatet er høj isoleringsevne.

2. Lineær udvidelseskoefficient (10-6 m/m K)

– Lav værdi betyder høj termisk stabilitet

Skiftende termiske forhold betyder, at traditionelle ovenlysmaterialer ændrer form over tid. Kompositten til VELUX ovenlysmoduler bevarer sine dimensionelle egenskaber og sikrer dermed, at samlinger forbliver tætte, og at konstruktionens levetid forøges.

4. Bøjningskoefficient (E-Modulus) (N/mm2)

– Høj værdi betyder lille bøjning

Den pultruderede komposits høje stivhed gør ramme og karm meget formfast. Resultatet er profiler med stabile egenskaber, dvs. minimale bøjningstendenser og
dermed et flottere æstetisk udtryk.

Kilder:
1) Akkrediterede eksterne test   2) Ifølge DS/EN ISO 10077-2   3) Værdi identisk med glasfiber   4) www.engineeringtoolbox.com   5) Intern VELUX test

Rude

VELUX ovenlysmoduler leveres med en standard 2-lags lavenergirude. Alternativt kan ovenlysmodulerne leveres med øget solbeskyttelse eller en 3-lags lavenergirude for ekstra lav U-værdi. Alle ruder er udstyret med 8 mm hærdet yderglas samt 3+3 eller 5+5 mm indvendigt sikkerhedsglas med to lag 0,38 mm PVB-mellemlagsfolie. Se kapitlet om produktdata for yderligere informationer om tekniske rudeværdier.

Ruder med tre lag er udstyret med et varmehærdet mellemglas. Varmehærdet glas bruges også som inderglas på 3-lagsruder med 5+5 mm inderglas. Alle rudeenheder er udstyret med en kromatisk varmkantprofil og produceret med varmkantteknologi. Varmkant minimerer risikoen for kondens ved rudekanter og sikrer ruderne de mest holdbare isoleringsegenskaber.

Ruder

Ruder med  solbeskyttelse og lav emissivitet

Rude med lav emissivitet (LowE). Variant 10

T-værdi = 79%
g-værdi = 59%
Ra = 96.4

Rude med let solbeskyttelse (Sun1)

T-værdi = 49%
g-værdi = 27%
Ra = 91.2

Rude med avanceret solbeskyttelse (Sun2)

T-værdi = 18%
g-værdi = 16%
Ra = 90.7

Klassifikationer

Modstand mod vindlast

Klassification: DS/EN 12210:2016Classification of resistance to wind load
Wind load class A B C
1 A1 B1 C1
2 A2 B2 C2
3 A3 B3 C3
4 A4 B4 C4
5 A5 B5 C5
Exxxx Aexxxx Bexxxx Cexxxx

VELUX ovenlysmoduler: Klasse C5

 • Frontal deflection measured at P1: 2000 Pa is less than L/300.
 • 50 cycle pressure test P2: 1000 Pa
 • After that repeated Air permeability test passed

Safety test done at P3: 3000 Pa passed with no released part Reaktion ved brand


Røgbrandklassifikation

Klassifikation
A1, A2, B: Ikke-antændelige og svært antændelige produkter. Over 20 minutter til overtænding.
C: Moderat antændelige produkter. Mellem 10 og 20 minutter til overtænding.
D: Moderat antændelige produkter. Mellem 2 og 10 minutter til overtænding.
E: Moderat antændelige produkter
F: Meget antændelige produkter (eller produkter, hvis antændelighed ikke er blevet vurderet).
Underklasser
s1: Lav røgudvikling.
s2: Mellem røgudvikling.
s3: Høj røgudvikling.
Brændende dråber under klassificering
d0: Ingen brændende dråber.
d1: Brændende dråber, der fortsætter i mindre end 10 minutter.
d2: Brændende dråber.

VELUX ovenlysmoduler:

Clas B, s1-d0 or d2

B: Meget lav antændelighed, især fra komposit
(A: Ikke-antændelig, f.eks. stål og beton)

s1: Laveste røgmængde
d0: Ingen dråber i T-rudevarianter
d2: Dråber i standardrudevarianter

Brandmodstand

Klassifikation: EN 13501-2:2007+A1:2009

Beskrivelse af klassifikation
Bæreevne Integritet Isolation
R E I

Fast ovenlysmodul (HFS): REI30
Oplukkeligt ovenlysmodul (HVS): EI30

Ydre brandegenskaber

Test 1 – med levende ild

Test 4 – to faser med levende ild, vind og supplerende strålevarme

Klassifikation: EN 13501-5 + A1:2009

Test 1

Klasse Kriterier for klassifikation
BROOF (t1)
Alle følgende betingelser skal være opfyldt i alle test: 

 • Ydre og indre, opadgående brandspredning < 0,700 m
 • Ydre og indre, nedadgående brandspredning < 0,600 m
 • Max brændt længde, ydre og indre < 0,800 m
 • Ingen brændende materialer (dråbe eller faste) må falde fra udsatte flader
 • Ingen brændende/glødende partikler må gennemtrænge tagkonstruktionen
 • Ingen enkelt gennem åbning > 25 mm2
 • Total brandspredning < 4500 mm2
 • Vandret brandspredning må ikke nå grænsen for den vurderede testzone
 • Ingen indre glødeforbrænding

Max brandspredningsradius på ”horisontale” tage, ydre og indre < 0,200 m
FROOF (t1) Ydeevne ikke målt.


Test 4

Klasse Kriterier for klassifikation
BROOF (t4)
 • Ingen gennemtrængning af tagkonstruktion inden for 1 time
 • Iindledende test efter testflammen fjernes må emnet brænde < 5 min.
 • Iindledende test ildspredning < 0,38 m henover brandområdet
CROOF (t4)
 • Ingen gennemtrængning af tagkonstruktion inden for 30 min.
 • Iindledende test efter testflammen fjernes må emnet brænde < 5 min.
 • Iindledende test ildspredning < 0,38 m henover brandområdet
 • DROOF (t4)
 • Tagkonstruktion gennemtrænges inden for 30 min., men ikke i den indledende test
 • Iindledende test efter testflammen fjernes må emnet brænde < 5 min.
 • Iindledende test ildspredning < 0,38 m henover brandområdet
EROOF (t4)
 • Tagkonstruktion gennemtrænges inden for 30 min., men ikke i den indledende test
 • Ingen kontrol af ildspredning
FROOF (t1)

Ydeevne ikke målt.

VELUX ovenlysmoduler

BROOF (t1)
BROOF (t4)

Vandtæthed

Classification: EN 12208:2000

Vandtæthed
Klassifikation Tryk (Pa) Vind (Km/t)
1 A 0 0
2 A 50 32
3 A 100 45
4 A 150 55*
5 A 200 63
6 A 250 71
7 A 300 78
8 A 450 95
9 A 600 110
E 750 750 123**
E 900 900 134

* Svarer til lavtryk
** Svarer til tropisk storm

VELUX modular skylights: E900

Ingen vandgennemtrængning op til 900 Pa.
900 Pa = 134 km/t vindhastighed..

Lufttæthed

Lufttæthed