Amagerskolen, Skjern

Nyt liv til Amagerskolen

Uudholdelig varme om sommeren og frost inden døre om vinteren. Sådan var skoledagene ofte på Amagerskolen i Ringkøbing-Skjern kommune. Et dårligt fungerende og nedslidt ovenlyssystem fra 1970’erne på gangarealer og i skolens sportshal var synderen. Ringkøbing-Skjern kommune satte derfor gang i renovering og energioptimering af de kommunale bygninger, hvilket gjorde det muligt for Amagerskolen at igangsætte en omfattende udskiftning af deres ovenlysløsninger.
Amagerskolen har fået installeret nye rytterlys bestående af VELUX ovenlysmoduler i fire gangarealer. En del er oplukkelige moduler, så udluftningen ved både facadevinduer og ovenlysmodulerne kan skabe en såkaldt skorstenseffekt, der hurtigt og effektivt udskifter luften. Skolen har fået de mest optimale forhold for frisk og naturlig udluftning, og alt er programmerbart, så ventilation og solafskærmning sker automatisk og konstant optimerer indeklimaet. 

Samtidig er skolens el-omkostninger til mekanisk ventilation betydeligt. Modulerne er produceret i et energivenligt materiale og har en isoleringsevne, der er 700 gange højere end aluminium. Derfor er lærere og forældre på skolen meget glade for, at Ringkøbing-Skjern kommune har prioriteret forbedring og renovering af de kommunale bygninger, så skolen nu kan tilbyde børnene de bedste forhold fremover.