Orion – det sociale botilbud

Punkter af dagslys

Beboerne begyndte at bruge lokalet på en helt anden måde

Det store fællesrum var tidligere en kilde til bekymring. De mange kvadratmetre og få facadevinduer skabte en lavloftet stemning, der kunne virke næsten ugæstfri og skræmmende på stedets beboere. Indeklimaet var heller ikke det bedste. 

En lukket branddør gjorde det svært at skabe gennemtræk og få luftet ordentligt ud i lokalet. Målsætningen var derfor klar og entydig: Skab et lyst og attraktivt lokale, der er nemt at ventilere og understøtter beboernes behov for et trygt og attraktivt samlingssted.

"Det hele er slankt og ensartet – og motoren sidder integreret under inddækningen. Udefra er modulerne lige så raffinerede som en bil. Alt er skjult og nøje gennemtænkt..

Martin Løkkegaard,
arkitekt, maa

"Jeg synes lyset gør en markant forskel. Det er jo lige før, der er sol, selvom solen ikke er fremme uden for. Selvom man har set det, så bliver man stadigvæk lidt overrasket, når man træder ind i rummet.

Kirsten Braad,
forstanderinde

Projektets faser, medvirkende og materialer


Projeteringsfasen
 • Fra første møde til færdig montering gik der fem måneder.
 • I projekteringsfasen blev der afholdt fire bygherremøder samt et projekteringsmøde.
 • Byggegruppen mødtes otte gange.
 • Monteringen på taget blev udført den 11. januar 2012 og kunne afsluttes samme dag.

De medvirkende
 • Byggegruppen bestod af ledende repræsentanter fra bygherren (Region Sjælland og Orion), en beboerrepræsentant, en repræsentant fra VELUX Gruppen samt den ansvarlige arkitekt og installatør.
 • Projektet blev ledt af Tegnestuen AG5 ved partner Martin Løkkegaard.
 • Installatør var Mejtech ved René Mejdahl.
Den endelige løsning
 • 4 lysbånd placeret forskudt på begge akser.
 • 22 moduler i forskellige størrelser.
 • 10 af modulerne er oplukkelige til brug for den daglige udluftning.
 • 5° hældning.