PRESSEMEDDELELSE

Lokal tømrermester fokuserer som VELUX dagslys-rådgiver på din boligs indeklima 

Den lokale tømrermester xx xxx kan nu kalde sig VELUX dagslys-rådgiver. 
Det betyder, at han kan tilbyde kunderne særlig viden om etablering af mere dagslys og naturlig ventilation i vores boliger for at skabe et bedre indeklima.

Der er fokus på dagslyset og i den forbindelse på ovenlysløsninger. Det er nemlig en kendsgerning, at vi trives bedre i vores boliger, når vi er omgivet af masser af dagslys. Især når lyset strømmer ind i boligen fra oven. Ovenlysvinduer giver dobbelt så meget dagslys som facadevinduer. Uanset tagkonstruktionen er det muligt for tømrermester xx xxx at etablere ovenlysløsninger, der sikrer maksimalt dagslys i boligen. ”VELUX produkterne er udviklet og designet, så der findes ovenlysløsninger til ethvert tag – skråt eller fladt. Samtidig er ovenlysløsningerne med til at skabe et godt og ventileret indeklima i kraft af effektiv udluftning. 2-4 udluftninger om dagen er alt, der skal til for at opnå optimal luftkvalitet”, forklarer tømrermester xx xxxx.

Dagslys til alle boliger
For mange husejere er løsninger med ovenlys forbundet med 1½ planshuset, men sådan er det ikke længere. Mange huse i 1-plan kan sagtens drage nytte af dagslys ned gennem taget. I huse, der har et skråt loft til kip, er det oplagt at lægge ovenlysvinduer i. I 1-planshuse med vandret loft er det måske ikke umiddelbart så oplagt. ”Men med VELUX ovenlysløsningerne kan det sagtens lade sig gøre. Vi indbygger simpelthen en lysskakt, der lader dagslyset nå helt ned i stuen, køkkenet eller badeværelset”, siger tømrermester xx xxx. 

Xx xxx er uddannet til at rådgive og vejlede sine kunder om VELUX ovenlysløsninger i kraft af  et uddannelsesforløb i samarbejde med VELUX Danmark A/S, der også omfatter en løbende ajourføring i forhold til produkter, lovgivning og udførelse. 

Samtidig har mange års erfaring lært xx xxxx, hvordan boligejere får det bedst mulige ud af deres huse med et godt og livgivende dagslys. ”Dagslys og god, naturlig ventilation er med til at gøre vores boliger mere behagelige at opholde sig i. Det er faktisk sådan, at vi tilbringer op til 90 % af vores tid indendørs. Derfor skal vi også stille krav om et godt indeklima. Undersøgelser viser, at børns indlæringsevne forbedres med op til 15 %, hvis de opholder sig i et godt indeklima. Så der er masser af gode grunde til, at boligejere interesserer sig for dagslys og ventilation. 

Øget krav til rådgivning
I takt med at kravene til vores boliger bliver større og større, bliver kravene til den lokale tømrermester også større. I mange tilfælde er netop tømrermesteren husejerens nærmeste rådgiver i forhold til, hvordan en renovering eller tilbygning skal udføres. Det gælder for hele løsningen og ikke mindst for de materialer, der skal anvendes. ”Den situation oplever vi dagligt. Derfor er det også afgørende, at vi som kundens rådgiver rent faktisk ved noget om f.eks. dagslys og ventilation”, siger xx xxxx.

Billedtekst:
Tømrermester xx xxx er uddannet som VELUX dagslys-rådgiver. Det betyder, at han kan tilbyde kunderne særlig viden om etablering af mere dagslys og naturlig ventilation i vores boliger for at skabe et bedre indeklima.