RETNINGSLINJER FOR BRUG AF VELUX VAREMÆRKET FOR FORHANDLERE

 1. Forhandleren forpligter sig til altid at bruge VELUX varemærket og alle andre varemærker tilhørende VELUX Gruppen loyalt og i overensstemmelse med de retningslinjer, der er udstedt af VELUX Gruppen.
 2. VELUX varemærket må udelukkende bruges til at beskrive ægte VELUX produkter.
 3. VELUX varemærket skal altid skrives med store bogstaver, som for eksempel i VELUX ovenlysvindue. VELUX logoet skal altid placeres vandret.
 4. VELUX logoet skal altid anvendes i sin registrerede form og så vidt muligt med udgangspunkt i en master, der er stillet til rådighed af VELUX Gruppen. Hvis logoet ikke er baseret på en master, skal det til enhver tid opfylde de skriftlige specifikationer fra VELUX Gruppen.
 5. VELUX logoet skal så vidt muligt vises på en hvid baggrund og ellers på en baggrund, der ikke kan forveksles med en del af VELUX logoet.
 6. Andre varemærker tilhørende VELUX Gruppen skal også til enhver tid anvendes i overensstemmelse med de retningslinjer, der er udstedt af VELUX Gruppen. Hvis forhandleren endnu ikke har modtaget retningslinjer om brugen af disse varemærker, er denne forpligtet til at anmode om at få retningslinjerne fra VELUX Gruppen, før varemærkerne bruges i forhandlerens markedsføringsmateriale.
 7. Alt forhandlerens markedsføringsmateriale (inklusive hjemmesider), der handler om VELUX produkter, skal indeholde følgende varemærkeangivelse: "VELUX og VELUX logoet er registrerede varemærker tilhørende VKR Holding A/S." Alle andre varemærker tilhørende VELUX Gruppen, der anvendes i forhandlerens markedsføringsmateriale, skal inkluderes i samme varemærkeangivelse.
 8. Forhandlerens varemærker eller andre varemærker tilhørende tredjeparter, der anvendes i det samme markedsføringsmateriale, må ikke blive vist på en sådan måde, at de kan blive opfattet som en del af VELUX varemærket eller andre varemærker tilhørende VELUX Gruppen.
 9. Dette dokument giver ikke forhandleren ejendomsret eller en anden form for ret til VELUX varemærket eller andre varemærker tilhørende VELUX Gruppen med undtagelse af retten til at bruge varemærkerne i overensstemmelse med dette dokument.
 10. For overskuelighedens skyld angives det udtrykkeligt, at forhandleren ikke har tilladelse til at få registrerede rettigheder til VELUX varemærket eller andre varemærker tilhørende VELUX Gruppen i nogen form. Dette forbud omfatter, men er ikke begrænset til:
  1. varemærkeregistrering indeholdende varemærkerne.
  2. registrering af virksomhedsnavne indeholdende varemærkerne.
  3. registrering af domænenavne og e-mailadresser indeholdende varemærkerne.

Forhandleren er indforstået med, at hverken forhandleren eller nogen anden part, med hvem forhandleren har en forretningsmæssig eller kontraktlig relation, må bruge VELUX Gruppens immaterielle rettigheder uden forudgående skriftlig tilladelse fra VELUX Gruppen. Forhandleren skal i alle kontrakter med kunder tilføje en bestemmelse, der forbyder uautoriseret brug af VELUX Gruppens immaterielle rettigheder. I tilfælde af at forhandleren finder ud af, at en af dennes kunder bruger VELUX Gruppens immaterielle rettigheder uden forudgående skriftlig tilladelse, skal forhandleren træffe alle rimelige foranstaltninger, herunder men ikke begrænset til retsforfølgning af kunden, for at få denne til at stoppe den uautoriserede brug. For så vidt loven tillader det, skal forhandleren ophøre med at lave forretninger med en sådan kunde. Forhandleren skal med det samme give VELUX Gruppen besked om uautoriseret brug af VELUX Gruppens immaterielle rettigheder.

I tilfælde af overtrædelse af disse retningslinjer kan VELUX Gruppen udstede en skriftlig advarsel til forhandleren, som forhandleren skal rette op på inden for 2 uger. Hvis forhandleren ikke lever op til dette krav, kan VELUX Gruppen stoppe samarbejdet med forhandleren uden forudgående varsel.