Energiberegner

Energiberegneren kan anvendes til at bestemme vinduets ydeevne i forhold til energirammeberegninger, der omfatter værdier for varmetab, solvarmetilskud samt arealer til naturlig ventilation for den specifikke vinduesstørrelse. I de tilfælde hvor produktet er CE-mærket, angives også den CE-mærkede U-værdi samt specifikation af referencestørrelsen.De CE-mærkede U-værdier er også angivet i ydeevnedeklarationen og giver mulighed for at sammenligne produkter på tværs af varianter og producenter imellem. Den fulde ydeevnedeklaration kan findes på www.velux.com/ce-ukca

På grund af en teknisk opdatering af U-værdiberegneren, er vi nødt til midlertidigt at lukke for vores beregner.

Du vil naturligvis stadig kunne få oplysninger om de tekniske værdier for dine VELUX produkter, så tag endelig kontakt til én af nedenstående:

  • Rådgivningscentret VELUX Danmark A/S: +45 45 16 45 16 

  • Technical Values Support: tvs@velux.com