Analyser dagslysforholdene i dit bygningsdesign

Brug gratis Daylight Visualizer til at styre og visualisere dagslyset – let og enkelt

VELUX Daylight Visualizer er et professionelt simuleringsværktøj til analyse af dagslysforhold i bygninger. Værktøjet har til formål at sikre, at dagslysets tilstedeværelse matcher den designmæssige intention i bygningen samt efterfølgende at dokumentere dagslysforholdene – herunder både dagslysoplevelse og -niveauer. Den enkle brugerflade med trinopdelte instruktioner gør Daylight Visualizer til et lettilgængeligt og brugervenligt værktøj.
Lysrenderinger af Le Corbusiers Villa Savoye med et fotorealistisk (tv) og et false colour billede.
Lysrenderinger af Model Home 2020 Maison Air et Lumière med et fotorealistisk (tv) og et false colour billede.
Simuleringsresultat med dagslysfaktor (DF).
Projekttrin for importerede modeller.
Skærmbilledet viser Daylight Visualizers brugerflade med værktøjet for valg af overfladematerialer.
Ethvert projekt, enhver skala
Daylight Visualizer kan anvendes til at undersøge dagslysforholdene i ethvert bygningsprojekt og i enhver skala, både boliger, industri og kommercielle bygninger.

Fotorealistiske og false colour billeder
Visualiser og kvantificér mængden og fordelingen af dagslys i bygninger med false colour og fotorealistiske billeder.

Et årligt overblik
Generer et overblik i 12 billeder over dagslysets variation i løbet af året.

Beregning af dagslysfaktor
Dagslysfaktor (DF) er en såkaldt et-trins-simuleringsløsning. DF er den mest udbredte indikator for vurdering af tilgængeligt dagslys i bygninger. Den nye version af Daylight Visualizer kan både generere Lumen (lm), som den fremtidige europæiske dagslysstandard bygges på og Candela (cd), for hhv. luminans og illuminans angivelser.

Animeret film
Generer en animeret fim, der viser dagslysets forandring i løbet af en dag.

Importer eller opbyg projekter
Brug det integrererede moduleringsværktøj til at opbygge 3D-modeller med mulighed for fri indplacering af ovenlysprodukter og facadevinduer. Eller importer helt enkelt 3D-modeller direkte fra dit CAD-program (Autocad, Revit, SketchUp, Archicad e.l.). Følgende 3D filformater understøttes: DWG, DXF, SKP og OBJ.

Rapport
Generer en rapport med resultatet af simuleringen, der viser dagslysforholdene fordelt på zoner, rum eller område i bygningen.

Download gratis VELUX Daylight Visualizer her