Sørg for plads til lysningspanelet

Det er naturligvis vigtigt at sikre sig, at tagkonstruktionens veksler giver plads til VELUX lysningspanelets lodrette underdel og vandrette overdel. Dette gælder ved såvel nybyggeri som ved renoveringsopgaver.

Ved hjælp af tegningerne her på siden og tabellen kan den krævede afstand fra oversiden af karmen til vekslen hurtigt bestemmes. Bemærk, at afstanden varierer med taghældningen.


Definition af afstande

D = tagtykkelse. Afstanden måles fra lægtens overside til indervæggens yderside.
A = minimumafstand fra udvendig side af under­karmen til vekslens overside.
B = minimumafstand fra udvendig side af overkarmen til undersiden af vekslen.

Bestem mindste afstande til veksel 
Minimumafstanden forneden (A) og foroven (B) findes ved at gange tagtykkelsen med forholdstallet ud for den aktuelle taghældning i skemaet. Se eksemplet herunder:

Eksempel
Taghældning: 40°
Tagtykkelse D: 25 cm

Min. afstand A til veksel forneden:
D x 0,84 = 25 x 0,84 =21 cm

Min. afstand B til veksel foroven:
D x 1,19 = 25 x 1,19 =30 cm

Tabel for A- og B-værdier i andre taghældninger:

Taghældning

A i cm

B i cm

15º

D x 0,58

D x 1,73 

20º 

D x 0,58 

D x 1,73 

25º 

D x 0,58 

D x 1,73 

30º 

D x 0,58 

D x 1,73 

35º 

D x 0,70 

D x 1,43 

40º 

D x 0,84 

D x 1,19 

45º 

D x 1,00 

D x 1,00 

50º 

D x 1,19 

D x 0,84 

55º 

D x 1,43 

D x 0,70 

60º 

D x 1,73 

D x 0,58 

65º 

D x 1,73 

D x 0,58 

70º

D x 1,73

D x 0,58

75º

D x 1,73

D x 0,58

80º

D x 1,73

D x 0,58

85º

D x 1,73

D x 0,58

90º

D x 1,73

D x 0,58