domea.dk har i en forsøgsordning udsendt de første afregninger baseret på beboernes indeklima i lejlighederne. Det dynamiske varmeregnskab får bl.a. beboerne til at lufte mere ud.

Boligens indeklima er vigtigt. I VELUX Healthy Homes Barometer 2016 angiver næsten tre ud af fire boligejere, at de er parate til at renovere boligen af hensyn til familiens komfort og sundhed. 

Sunde boliger er også et fokusområde for bygge- og boligadministrationen Domea.dk. I en almen boligafdeling i Boligselskabet BSB Svendborg renoverer Domea.dk 250 boliger, samtidig med at man med støtte fra Landsbyggefonden tester et dynamisk varmeregnskab, som rummer store perspektiver for de cirka 600.000 almene boliger i Danmark. 

Dårligt indeklima koster mere
Med et dynamisk varmeregnskab får beboerne ikke en traditionel varmeregning. I stedet betaler de efter, hvor godt eller dårligt lejlighedernes indeklima er – målt på temperatur, luftfugtighed og CO2. Så hvis en beboer skruer ned for varmen og undlader at lufte ud – og måske endda tilstopper den mekaniske ventilation – for at få lavere varmeregning, får vedkommende tværtimod en større regning, fordi indeklimaet bliver dårligere. Holder beboeren sig inden for den anbefalede rumtemperatur på 18-22 grader og lufter ud to-tre gange om dagen, så luftfugtigheden og CO2-niveauet i luften falder, får vedkommende derimod en lavere regning.

“Det dynamiske varmeregnskab har umiddelbart allerede haft en effekt. Mange af beboerne har fået et bedre indeklima, fordi de holder en tilpas temperatur i lejlighederne og husker at lufte ud,” siger Anton Ahnfelt-Rønne, der er projektleder på forsøgsordningen hos Domea.dk

Sunde boliger og billigere vedligehold
Det primære formål med det dynamiske varmeregnskab er sunde boliger, men samtidig forventer Domea.dk færre problemer med fugt og skimmelsvamp i ejendommene, hvilket vil reducere udgifterne til vedligehold. 

“Derudover bliver varmeafregningen mere retfærdig, fordi en beboer ikke får noget ud af at skrue ned for varmen og lukrere på opvarmningen af nabolejlighederne. Og en månedlig opgørelse er med til at sikre, at beboerne ikke indbetaler for meget eller får en stor ekstraregning, når året er omme,” siger Anton Ahnfelt-Rønne og tilføjer:

“Vi forventer også, at det dynamiske varmeregnskab reducerer det samlede varmeforbrug i ejendommene, fordi vi opnår en mere jævn opvarmning.”

Forsøgsordningen med det dynamiske varmeregnskab løber til 2021, hvor projektet skal evalueres af Statens Byggeforskningsinstitut. Ingeniør Göran Wilke er idémand til dynamisk varmeregnskab og CEO i IC-Meter, som leverer målerne til lejlighederne.

Sådan fungerer dynamisk varmeregnskab

 • Hver lejlighed har en centralt placeret måler, som måler rumtemperaturen, luftfugtigheden og CO2-niveauet hvert femte minut døgnet rundt. Måleren sender data til en cloud-løsning, hvorfra de bliver trukket og danner grundlag for en månedlig afregning.
 • På afregningen kan beboeren se ‘månedens indeklima’, og hvor meget der skal betales i henhold til det. ‘Månedens indeklima’ bliver vist grafisk med et diagram inkl. procentangivelser. Grøn er godt, gul er mindre godt, og rød er ringe/usundt.
 • Rumtemperaturen, luftfugtigheden og CO2-niveauet bliver vist med hver deres tilsvarende diagram, så beboeren nemt kan se, hvor der med fordel kan sættes ind.
 • Beboeren kan desuden løbende se målingerne på sin computer eller i en app.
 • Boligafdelingen kan holde øje med, om en lejlighed har tilbagevendende problemer med dårligt indeklima, så viceværterne kan give gode råd om, hvordan beboeren kan forbedre det.

3 ting der giver et dårligt indeklima i boligen

 1. For høj eller for lav temperatur
 2. Høj luftfugtighed
 3. Høj koncentration af CO2

3 tips til et godt indeklima

 1. Hold temperaturen i boligen mellem 18 og 22 grader.
 2. Undgå at tørre vasketøj indendørs, da det giver høj luftfugtighed.
 3. Luft ud med gennemtræk i fem minutter to-tre gange dagligt. Ovenlysvinduer skaber en ‘skorstenseffekt’, som gør udluftningen ekstra effektiv.

Få mere lys, og mere rum