Vi tilbringer 90 procent af tiden indendørs, så indeklimaet har afgørende betydning for helbred og velvære. Samtidig giver et godt indeklima færre problemer med fugt og skimmelsvamp i ejendommen, hvilket reducerer udgifterne til vedligehold. Her er 10 gode råd til indeklimaet, så beboerne – og boligselskabet – får sunde boliger.

 1. Luft ud med gennemtræk 3 gange om dagen
  Udluftning fjerner dårlig luft, skadelige partikler og fugt. Luft derfor grundigt ud med gennemtræk 2-3 gange dagligt i 5-10 minutter. Det er især vigtigt at lufte ud i soveværelset, så lad vinduet i soveværelset være det ene af to vinduer, som bliver åbnet for at skabe gennemtræk. Hvis boligen har et ovenlysvindue, kan det bruges til at skabe en ‘skorstenseffekt’, hvor den varme og fugtige luft stiger op og ud, mens den friske luft bliver trukket ind via et facadevindue.

 2. Hold en jævn temperatur på 18-22 grader
  Hold en jævn temperatur i alle rum i boligen. Temperaturen må ikke være lavere end 18 grader. Luftfugtigheden bliver reduceret, når boligen er ordentlig opvarmet. Jo lavere temperaturen er – og hvis der er forskel på rummenes temperatur – desto større er risikoen for, at fugten i luften sætter sig som vand på overflader.

 3. Tør ikke tøj indendørs
  Tørring af vasketøj i boligen giver høj luftfugtighed. Hæng i stedet tøjet til tørre udenfor eller brug en tørretumbler med kondensvirkning eller aftræk til det fri. 

 4. Luk døren til badeværelset
  Luftfugtigheden stiger, når man går i bad. Luk derfor døren til badeværelset under og efter bad, så fugten ikke kommer ud i resten af boligen. Åbn et vindue i badeværelset, eller lad ventilationen være tændt, indtil den fugtige luft er væk. Det er også en god ide, at fjerne vand i brusenichen med en skraber, når man er færdig med at bade. Hæng det våde håndklæde til tørre udendørs.

 5. Pas på med rygning og stearinlys
  I Danmark kommer 76 procent af de skadelige artikler i boligen fra beboerne selv, og især rygning og stearinlys er dårligt for indeklimaet. F.eks. afgiver stearinlys flere partikler end en trafikeret vej. Ryg derfor udendørs – eller stop med ryge – og luft ud efter brug af stearinlys.

 6. Tænd emhætten under og efter madlavning
  Madlavning er en af de væsentligste årsager til et dårligt indeklima. Tænd emhætten under og mindst 10 minutter efter madlavning, så partikler og fugt bliver suget ud.

 7. Sluk elektriske apparater
  Elektriske apparater som TV og computere afgiver kemikalier, som medvirker til et dårligt indeklima, når de er tændt eller standby. Sluk dem derfor helt, når de ikke er i brug.

 8. Gør rent hver uge
  Fjern støv, da farlige partikler sætter sig i støv, som bliver hvirvlet op og indåndet, når man bevæger sig rundt i boligen. Skimmelsvamp kan gro i støv, hvis der også er fugtigt, og støv kan indeholde svampesporer, der kan genere allergikere. Tør derfor af, og støvsug mindst én gang om ugen – oftere, hvis der er husdyr.

 9. Tjek aftræk og ventiler
  Hold friskluftsventiler i vinduesrammer og vægge åbne, og se om ventiler og aftrækskanaler fungerer og er rene. Luk aldrig ventilerne til – der er en god grund til, at de er der.

 10. Få mest muligt dagslys
  Flyt spisebordet tættere på vinduet. Elektrisk lys kan ikke erstatte dagslys, som giver energi og bedre humør. Hav soveværelse vendt mod øst, så der er morgensol. Det gør det nemmere at vågne og komme op om morgenen. Omvendt skal der være helt mørkt i soveværelset om natten, når man skal sove. Mørklægningsgardiner er en god løsning. 

  Sidst, men ikke mindst: Kom ud af boligen, gå en tur og få masser af frisk luft og dagslys.