Vi tilbringer 90 procent af tiden indendørs, så indeklimaet har afgørende betydning for helbred og velvære. Samtidig giver et godt indeklima færre problemer med fugt og skimmelsvamp i ejendommen, hvilket reducerer udgifterne til vedligehold. Her er en række gode råd til og erfaringer med, hvordan man som alment boligselskab kan hjælpe beboerne med at få et bedre indeklima.