Nye lejligheder på gamle lofter: Almene boligorganisationer kan få flere lejligheder uden nybyggeri, samtidig med at de attraktive taglejligheder tiltrækker nye beboere, som ændrer beboersammensætningen.

Der er mangel på almene boliger i de store danske byer. En af løsningerne er at udnytte den eksisterende boligmasse bedre. Tørrelofter, som bliver brugt til opmagasinering eller står ubenyttede hen, kan anvendes til nye lejligheder.

Da bygningerne i storbyerne er høje, står ofte tætte og derved skygger for solen, da levnes der ikke meget dagslys til lejlighederne. Men med taglejligheder er det omvendt. De har 
himlen som nærmeste nabo og er derfor lyse og luftige. Der er ganske enkelt wow-faktor, når man træder ind i en taglejlighed!

Derfor er taglejligheder attraktive lejligheder, som er nemme at udleje, og som kan tiltrække nye typer af beboere. Det gælder også de steder, hvor lofterne bliver udnyttet til ‘knopskydning’ på eksisterende lejligheder på øverste etage, som derved bliver ombygget til eksklusive lejligheder i to plan. 

Selvom de har en højere husleje, kan de større og bedre boliger tiltrække beboere, som er ressourcestærke i mere end en forstand. Så ikke alene kan attraktive taglejligheder øge diversiteten i beboersammensætningen( – de kan også være med til at give hele boligafdelingen et løft).

Få mere lys, og mere rum