Fleksibel inddækning
til bølgeformet
tagmateriale

Pris fra 9.750 kr.* eksklusiv montering (49,5 x 55 cm)

For historiens skyld
Der er meget på spil, når bygninger af stor kulturhistorisk værdi skal restaureres. Som udgangspunkt gælder det om at bevare bygningens arkitektoniske karakter for eftertiden, men målet er også at beskytte konstruktionen, så ejendommen forbliver sund og solid. I VELUX Gruppen har vi udviklet et helt nyt klassisk tagvindue GVR til restaurering af fredede og bevaringsværdige ejendomme. Tagvinduet imødekommer kravene til æstetik og er velisoleret til brug i beboede opvarmede rum. Eksperter betegner det nye tagvindue som skelsættende. 

Klassisk tagvindue GVR – en nyudviklet klassiker
VELUX klassisk tagvindue GVR er inspireret af det traditionelle tagvindue i støbejern, som findes overalt i den ældre bygningsmasse. Nøjagtig som sit forlæg er VELUX klassiske tagvindue udstyret med en svagt buet overkarm og ramme, der sikrer løsningen en genkendelig historisk reference. Herudover er tagvinduet dog helt anderledes velisoleret og gør det derfor ideelt i forbindelse med restaurering af både tage og beboede loftrum i fredede og bevaringsværdige bygninger, hvor der er fast undertag. 

Traditionel udenpå – avanceret indeni
GVR er udviklet, så det arbejder sammen med tagkonstruktionens øvrige materialer. Indvendigt er tagvinduets karm og ramme konstrueret i træ som resten af tagkonstruktionen. Udvendigt består tagvinduet af en ramme og inddækning i zink eller kobber, som tagets øvrige inddækning og passer dermed godt til ældre bygningers materialer og æstetik. Det har et stilfærdigt udtryk, der udvendigt kan patinere som resten af taget og som indvendigt kan males, så det spiller sammen med det øvrige interiør. Tagvinduet er udformet, så det spiller sammen med tagstenenes svungne former, og så de moderne materialer er tilpasset den historiske kontekst. Der er blandt andet anvendt en steprude, hvis nederste, frie kant lader regnvand dryppe uhindret af.

Ny fleksibel inddækning til bølgeformet tagmateriale
Der er 3 forskellige muligheder for indbygning af GVR vinduer: Formstøbt inddækning til gammel dansk vingetegl, fleksibel til bølgeformet tagmateriale og inddækning til fladt tagmateriale, op til 16 mm. 
Den fleksible inddækning er velegnet til alle profilerede tag-materialetyper. Fås til enkelt installation af GVR vinduer.


Renovering af Helsingør rådhus med VELUX produkter