VELUX Danmark sætter ny standard for alle rudetyper til ovenlysvinduer. Alle ruder er forsynet med 3-lags lavenergiruder, der har hærdet glas på den udvendige side og lamineret glas indvendigt. Det betyder…

  • Forbedring af energieffektiviteten og bedre komfort. Alle ruderne opfylder naturligvis bygningsreglementets energikrav.
  • Øget sikkerhed, fordi det laminerede glas forhindrer, at glas falder ind i rummet i tilfælde af utilsigtet brud. Særligt når ovenlysvinduet placeres over
    opholdssteder, hvor familien fx sover, leger eller arbejder.
  • Øget styrke af ruden beskytter mod nedfaldne bolde og ekstreme vejrforhold som storme og haglbyger.

Vælg super lavenergiruden
VELUX Danmark anbefaler at undersøge, om bygningsreglementet stiller krav til valg af ovenlysvindue. Som udgangspunkt er alle priser i prislisten med 3-lags lavenergiruden --68 som standard.
VELUX Danmark anbefaler dog at vælge 3-lags super lavenergiruden --66, der sikrer endnu bedre isoleringsevne og dermed endnu mindre varmetab. Rudens egenskaber omfatter også bedre lydisolering, så støjen udefra reduceres markant. 

Find den rigtige rude til dine behov

Egenskaber

Sådan kommer du videre