Samtykkeerklæring i forbindelse med oprettelse af ansøgning og CV

Introduktion

Denne databeskyttelseserklæring gælder for de personlige data, du registrerer i vores CV-database. Beskyttelse af dine personlige data er vigtig for VELUX Gruppen. VELUX A/S har ansvaret for denne CV-database. De personlige data, du registrerer i vores CV-database, bliver opbevaret på en server i Storbritannien og bliver til enhver tid behandlet i overensstemmelse med dansk lovgivning, herunder Persondataloven med undtagelse af de ikke-EU lande, som VELUX Gruppen opererer i og som evt. måtte være omfattet af anden lovgivning. Denne samtykkeerklæring omhandler de data, der bliver indsamlet af VELUX Gruppen og registreret af dig i vores CV-database, måden de bliver behandlet på, formålet med dette, information om hvem dine personlige data videregives til samt anden relevant information, som gør det muligt for dig at beskytte dine oplysninger.

CV-database
Hvis du søger et job inden for VELUX Gruppen, skal du registrere en række personlige oplysninger i vores CV-database som en del af din ansøgning.

Formålet med behandling af personlige data
VELUX Gruppen benytter dine personlige data i vores CV-database til at vurdere dine kvalifikationer i forhold til ledige jobs i VELUX Gruppen, give dig adgang til flere jobtilbud og udarbejde statistik i anonymiseret form. Endvidere vil dine personlige data, som er registreret i vores CV-database, blive brugt til at diagnosticere tekniske problemer, forbedre indholdet og udnytte vores systemressourcer, så vores CV-database og denne del af vores hjemmeside er så effektiv som mulig.

Hvem har adgang til dine personlige data?
VELUX Gruppen er en global organisation. Når du registrerer dine personlige data i VELUX Gruppens CV-database, anmoder du udtrykkeligt om, samt giver samtykke til, udlevering og overførsel af dine personlige data til alle selskaber i VELUX Gruppen, herunder VELUX Gruppens databehandlere, der til enhver tid befinder sig enten i eller uden for EU, og som eventuelt tilbyder en ringere grad af sikkerhed end i Danmark, uanset, om du har angivet et foretrukket ansættelsessted.

Det er kun betroede medarbejdere i vores HR-afdelinger, samt de medarbejdere, der er involveret i den individuelle rekruttering i de respektive selskaber i VELUX Gruppen, der har adgang til dine personlige data, så de kan behandle dine data i overensstemmelse med formålene beskrevet ovenfor. Dine personlige data vil blive behandlet strengt fortroligt og videregives ikke til tredjemand udenfor VELUX Gruppen. I tilfælde af, at du ansøger om et job, hvor det i stillingsopslaget fremgår, at et eksternt rekrutteringsbureau vil varetage jobansøgningerne, vil dine personlige data dog blive videregivet til rekrutteringsbureauet.

Personlige data, der skal registreres hos os
Dine data vil blive opbevaret i seks måneder, hvorefter du vil modtage en mail om, hvorvidt du vil give dit samtykke til, at VELUX Gruppen fortsat opbevarer dine oplysninger.

Din registrering i vores CV-database kræver, at du videregiver nogle personlige data. Vi skal bruge dit navn og din e-mailadresse. Du skal også vælge et password, som er nødvendigt for, at du kan få adgang til de personlige data, du har registreret i CV-database. Du kan vælge at oplyse andre personlige data som f.eks. adresse, postnummer m.m. Du kan også vælge at oplyse om forskellige data vedrørende joberfaring, tidligere ansættelser, uddannelsesmæssig baggrund, professionelle og personlige kompetencer samt sprogkvalifikationer.

Hvis du er under 18 år, anbefaler vi, at du taler med dine forældre/din værge, før du sender en ansøgning. Vi skal have dine forældres/din værges tilladelse inden eventuel ansættelse. Vi behandler ikke følsomme data. Derfor må de personlige data, du videregiver i vores CV-database, ikke indeholde:
  • Oplysninger om sygdom medmindre dette er relevant i forhold til det aktuelle job 
  • Oplysninger om graviditet 
  • Oplysninger, der vedrører etnisk herkomst, politisk ståsted, religion, filosofi, fagforeningsmedlemsskab, helbred eller seksuel overbevisning
  • Oplysninger, der har karakter af krænkelse eller bagvaskelse
  • Oplysninger, som ikke med rimelighed kan siges at have relevans i forhold til en jobprofil

Cookies

En cookie er en lille tekstfil, som vores server sender til din browser, og som derefter bliver lagret på din computer. Cookies bruges til at understøtte driften af vores CV-database. Ved at ændre dine browserindstillinger kan du indstille din browser til ikke at acceptere cookies eller til at bede om din tilladelse inden cookies accepteres. Hvis du ikke accepterer lagring af en cookie, kan der opstå forsinkelser eller problemer med at anvende vores CV-database.

Redigering af dine personlige data samt tilbagekaldelse
Du kan til enhver tid blive slettet i vores CV-database. Dette gør du ved at logge ind på din profil og klikke på ”Deaktiver profil”. Vær opmærksom på, at du skal godkende sletningen, når systemet spørger dig om dette.

Du kan ligeledes tjekke, ændre og opdatere dine personlige data samt kontaktinformation til enhver tid ved at logge ind på din profil og klikke på “Rediger profil”. Du har også ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personlige data samt korrigere de behandlede data hvis nødvendigt. Vær opmærksom på, at dine data vil indgå til statiske formål i anonymiseret form, hvis og når du bliver ansat i VELUX Gruppen samt hvis og når du gør din profil inaktiv i vores CV-database.

Dine personlige datas sikkerhed
Overførslen af de data, der videregives i vores CV-database, sker via sikkerhedsforbindelsen https for at forhindre uautoriseret adgang til dine personlige data. Lagringen af de videresendte personlige data behandles og opbevares ligeledes fortroligt.

Ændringer i databeskyttelseserklæringen
VELUX Gruppen kan revidere og opdatere denne databeskyttelseserklæring fra tid til anden. Reviderede versioner vil blive lagt ud på internettet. Hvis vi foretager nogle væsentlige ændringer i den måde, hvorpå vi bruger dine personlige data, offentliggør vi en meddelelse på denne side eller, hvis VELUX Gruppen skønner det nødvendigt, giver vi dig direkte besked.

Kontaktinformation
Hvis du har spørgsmål til denne databeskyttelseserklæring, er du velkommen til at kontakte VELUX A/S på VELUX HR team.