VILKÅR OG BETINGELSER – VELUX UDSKIFTNINGSKAMPAGNE MED CASHBACK 2023

Dette dokument beskriver vilkårene og betingelserne for kampagnen: "VELUX udskiftningskampagne med cashback 2023", som afvikles af Arrangøren: VELUX Danmark, Breeltevej 18, 2970 Hørsholm. Disse vilkår beskriver betingelserne, hvorunder købere af ovenlysvinduer (efterfølgende kaldet Deltageren i dette dokument) kan gøre krav på cashback for deres produkter som en del af dette kampagnetilbud.

VELUX Danmark vil arbejde sammen med en Leverandør: Quantum-h, beliggende på 180 Strand, Arundel St, Temple, London WC2R 1EA, for at behandle cashbackkrav, som udgør en vigtig del af denne kampagne. Hvis du har spørgsmål vedrørende denne kampagne eller din indsendte faktura, bedes du kontakte Leverandøren via følgende adresse: dagslys@velux.com. 

OPLYSNINGER OM CASHBACKKAMPAGNEN

For at drage fordel af dette cashbacktilbud skal følgende betingelser være opfyldt:

1. For at drage fordel af dette tilbud skal Deltageren have tilmeldt sig kampagnen ved at udfylde formularen, der findes på velux.dk/cashback i perioden fra den 1. oktober 2023 og til og med den 30. november 2023 og have modtaget en bekræftende e-mail fra en VELUX-mailadresse, der indeholder et link til platformen til krav om cashback.

2. Kampagnetilmeldingen løber fra og med den 1. oktober 2023 til og med den 30. november 2023. De produkter, der er inkluderet i kampagnen, skal købes i perioden fra den 1. oktober 2023 og til og med den 31. januar 2024.

3.  VELUX ovenlysvinduer til skrå tage, der er inkluderet i dette tilbud (type GGL, GGU, GPL og GPU), skal købes i Danmark i perioden fra den 1. oktober 2023 og til og med den 31. januar 2024. Deltageren vil være berettiget til cashback af følgende beløb:

- 500 DKK pr. manuelt betjent VELUX ovenlysvindue til skrå tage med hvidmalet finish (type GGL og GPL) med rudekode -68, eller -66 

- 700 DKK pr. manuelt betjent VELUX ovenlysvindue til skrå tage med hvid polyuretanfinish (type GGU og GPU) med rudekode -68, eller -66  

- 1.500 DKK pr.  fjernbetjentVELUX solcelledrevet eller elektriskovenlysvindue til skrå tage (type GGL, GGU og GPU) med rudekode -68, eller -66 

4. Tilbuddet gælder for maksimalt 5 VELUX ovenlysvinduer til skrå tage per husstand. Det maksimale potentielle cashbackbeløb pr. bankkonto og pr. husstand er derfor begrænset til 7.500 DKK . Hvis en deltager indsender en faktura med mere end 5 produkter, vil de 5 produkter med den højeste cashbackværdi blive taget i betragtning ved beregning af det samlede cashbackbeløb.

5. Cashback er kun mulig for de produkter, der er angivet i betingelse 3 ovenfor. Det er obligatorisk for Deltageren at have tilmeldt sig handlingen i forvejen (betingelse 1 ovenfor) og at have foretaget købet i kampagneperioden (som beskrevet i betingelse 2 ovenfor) i Danmark. Kun VELUX produkter købt i Danmark fra en autoriseret forhandler, håndværker eller i vores VELUX ovenlysvinduesshop er berettiget til cashback.

6. Denne kampagne kan ikke kombineres med andre tilbud fra Arrangøren, der vedrører de samme produkter, og er heller ikke ombyttelig i butikker.

7. Tilbuddet gælder kun for personer, der har købt produkterne til montering i egen private bolig, og ikke for dem, der har købt produkterne som led i deres arbejde/virksomhed.

8. Hvis en kunde vælger at returnere det købte produkt efter at have modtaget tilbagebetalingen, forbeholder VELUX sig retten til at kræve den tildelte cashback for de pågældende produkter tilbage.

SÅDAN GØR DU KRAV PÅ DIN CASHBACK

1. Deltageren skal tilmelde sig kampagnen på velux.dk/cashback i perioden fra den 1. oktober 2023 og til og med den 30. november 2023. Deltageren vil derefter modtage en bekræftende e-mail, som indeholder et direkte link til siden, hvor der kan stilles krav om cashback (drives af Leverandøren).

2. Når Deltageren har købt sine produkter og er klar til at gøre krav på sin cashback, skal Deltageren følge det link, Deltageren modtog via e-mail, og udfylde hele onlineformularen. Cashback kan kun overføres til Deltageren, efter formularen er udfyldt korrekt med Deltagerens efternavn, fornavn, postadresse, e-mailadresse, hjemmeadresse og IBAN-bankkontonummer, samt de øvrige felter, der er obligatoriske for kampagnen:

 • Et scan af QR-koden på typeskiltet* på det enkelte ovenlysvindue, som der kræves cashback for. Hvis der indgår flere ovenlysvinduer i kravet, skal hvert ovenlysvindues typeskilt scannes.
 • I tilfælde af, at QR-koden ikke scannes korrekt, får deltageren mulighed for manuelt at indtaste koden over QR-kodegitteret eller for at uploade et fotografi af typeskiltet til Leverandørens uafhængige verifikation.
 • I tilfælde af at typeskiltet ikke kan bruges til verifikation, kan Arrangøren og Leverandøren anmode om en kopi af håndværkerens faktura (eller af købsfakturaen, hvis Deltageren har købt ovenlysvinduerne direkte) dateret i perioden fra den 1. oktober 2023 og til og med den 31. januar 2024. VELUX produktkoderne skal være tydeligt angivet på denne faktura.

*Find typeskiltet på dit ovenlysvindue: Hvis du åbner dit VELUX ovenlysvindue, finder du typeskiltet øverst på vinduet i højre eller venstre side. Ved tophængte ovenlysvinduer skal du dreje håndtaget i bunden af rammen og åbne. Træk derefter i gribelisten på vinduets overkarmstykke.

Alle anmodninger om cashback skal udelukkende indsendes via webstedet for cashback (drevet af Leverandøren) og skal indsendes før den 16. februar 2024. Cashbackkrav indsendt efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning. Cashbackkrav vil ikke blive accepteret pr. post eller telefonisk.

Ingen oplysninger om den pris, du har betalt for VELUX produkter eller andre varer, du har købt samtidig, eller oplysninger om rabatter vil blive videregivet til Arrangøren af Leverandøren, som vil være den eneste modtager af sådanne oplysninger.

3. Anmodninger kan blive afvist, hvis:

- de ikke opfylder kriterierne i disse vilkår og betingelser 

- de sker på grundlag af et falsk navn eller andre falske registreringsdata

- de er et forsøg på at manipulere eller forstyrre tilmeldingsprocessen

- de foretages ud fra resultater genereret af et script, en makro eller brugen af en automatisk enhed, eller

- hvis VELUX på anden vis mener, at de er foretaget i strid med disse vilkår.

- produkterne er købt til og monteret andetsteds end Deltagerens egen bopæl.

Som medarbejder hos VELUX eller VKR Gruppen er du ikke berettiget til en cashback, hvis du har brugt din medarbejderrabat til dit køb.

Når alle data er blevet verificeret af Leverandøren, vil du modtage tilbagebetalingsbeløbet på din bankkonto inden for 4 til 6 uger efter indsendelsen af din anmodning . Ufuldstændige eller ugyldige anmodninger bliver ikke taget i betragtning. Tilbagebetalingsbeløbet kan kun udbetales til IBAN-kontonumre. Hvis du har brug for flere oplysninger om cashback, bedes du kontakte Leverandøren på dagslys@velux.com.

ANNONCERING OG PRIVATLIVSPOLITIK

 1. Vi behandler alle personlige data indsamlet fra dig, eller som du videregiver til os, i overensstemmelse med privatlivspolitikken. Du bedes gennemlæse denne politik omhyggeligt for at forstå vores praksis vedrørende dine personlige data:  velux.dk/juridisk-information/privatlivspolitik Dine personlige data og andre oplysninger, der er relevante for kampagnen, kan blive delt af VELUX med de tjenesteudbydere, som VELUX samarbejder med i forbindelse med denne kampagne.
 2. Du har ret til at få adgang til dine personlige data samt til at ændre dem, få dem slettet, blokeret eller begrænset eller gøre indsigelse mod, hvordan de behandles af VELUX. Du kan også anmode om, at dine personlige data overføres i en passende form. Du kan sende en e-mail til:  velux-dk@velux.com
 3. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål vedrørende denne VELUX erklæring om personlig data, bedes du kontakte velux-dk@velux.com 

VORES ANSVAR OVER FOR DIG

 1. Hvis VELUX undlader at overholde disse vilkår og betingelser, vil VELUX være ansvarlig for ethvert direkte tab eller enhver skade, du lider. Dette er en forudsigelig konsekvens af VELUX' brud på vilkårene og betingelserne eller dens uagtsomhed. VELUX er dog ikke ansvarlig for tab eller skader, som ikke er forudsigelige, eller som ligger uden for den rimelige kontrol og omfanget af VELUX' intervention i overensstemmelse med betingelserne og tilbuddet som beskrevet.
 2. VELUX påtager sig intet ansvar for tilmeldinger, der ikke er modtaget eller er mistet under overførslen af en eller anden årsag. Bevis for afsendelse eller overførsel accepteres ikke som bevis for tilmelding. Ødelagte, beskadigede, uforståelige, uhørlige eller ufuldstændige tilmeldinger er ikke gyldige.

GENERELT

 1. Udøvelse af skøn: Når disse vilkår og betingelser henviser til enhver udøvelse af skøn fra VELUX eller dens udpegede dommere, er dette skøn absolut, og der indledes ingen korrespondance vedrørende eventuelle tilknyttede beslutninger.
 2. Øvrige kampagner: Alle øvrige kampagner, der køres af VELUX, er underlagt deres egne separate vilkår og betingelser.
 3. Vilkår og betingelser: Ud over disse vilkår og betingelser vil din brug af VELUX webstederne også være underlagt de brugsvilkår eller privatlivspolitikker, der fra tid til anden offentliggøres på disse websteder.
 4. Overdragelse: VELUX kan til enhver tid overdrage eller overføre en eller flere af sine rettigheder og forpligtelser i henhold til eller som følge af disse vilkår. Deltagerne kan dog altid gøre indsigelse, hvis en sådan overdragelse eller overførelse medfører en reduktion af fordelene for dem.
 5. Vilkårenes uafhængighed: Hvert punkt i disse vilkår er separat gældende. Hvis en domstol eller kompetent myndighed afgør, at en hvilken som helst af disse betingelser er retsstridig, vil de resterende punkter fortsat være fuldt ud gældende.
 6. Tredjeparters rettigheder: Disse vilkår og betingelser vedrører en aftale mellem VELUX og dig. Ingen andre personer har retten til at håndhæve nogen af disse vilkår.
 7. På grund af en global mangel på halvledere påvirker komponentforsinkelser produktionen af VELUX motordrevne produkter (solcelledrevet og elektrisk). Det er derfor svært for os at give præcise leveringstider på nuværende tidspunkt. Enhver forbruger har 14 dages ret til at ombestemme sig efter leveringen i forbindelse med aftaler indgået på afstand (såsom online).