Betingelser for optjening af bonusbeløb for indsendelse af VELUX typeskilt-billeder

Bonus indeholder:
 • Gavekort på optjent bonusbeløb til JustEat

Kampagneregler
 • Kampagnen begyndte i uge 44 2016 og løber indtil, der er indsendt 750 typeskilte i alt. 
 • Hver deltager optjener DKK 100 pr. indsendt unikt typeskilt.
 • Der skal indsendes billede af typeskiltet, samt det udskiftede vindue.
 • Det er kun typeskilte for udskiftede vinduer, der er omfattet af kampagnen.
 • Der er ingen grænse for hvor mange unikke typeskilte, man kan sende ind.
 • Typeskiltene skal være læsbare. Er vinduet fra før 1970 (hvor VELUX vinduer ikke havde typeskilte), skal du indsende et billede af det udskiftede vindue.
 • Billederne kan sendes ind via email til deltag@velux.dk eller via dit personlige link. Bruger du linket, fordobler vi bonussen for den første indsendelse.
 • I bygninger, boligkomplekser eller projekter, hvor der udskiftes over 15 vinduer, forbeholder vi os retten til ikke at give bonus for hvert enkelt typeskilt, der er indsendt.
 • Bonus udbetales enten, når VELUX Danmark har modtaget billeder af 750 typeskilte i alt – eller senest 15. marts 2017. Kører kampagnen videre udbetales bonus nummer 2 1. august 2017. 
 • Det er gratis at deltage i kampagnen.
 • Deltagelse kræver ikke køb af VELUX produkter.
 • For at deltage skal navn, firmanavn og email-adresse registreres 
 • Bonussen skal realiseres inden udgangen 2017.
 • Præmien kan ikke konverteres til et kontant beløb og kan ikke sælges videre til tredjepart.
 • Hvis bonussen ikke effektueres i overensstemmelse med kampagnereglerne vil den være ugyldig.
 • Deltagere skal være over 18 år for at deltage.
 • Du skal være bosat i Danmark for at deltage.
 • Eventuelle ekstraomkostninger, som modtageren pådrager sig i forbindelse med bonussen, vil ikke blive dækket af VELUX Danmark A/S.
 • Deltagere videregiver udelukkende information til VELUX Danmark A/S.
 • VELUX Danmark A/S kan ikke holdes ansvarlig og vil ikke betale kompensation, skulle modtageren ikke være i stand til at effektuere bonussen.
 • VELUX Danmark forbeholder sig ret til at diskvalificere en deltager, såfremt han/hun optjener bonus ved brug af unfair metoder eller snyd (fx indsendelse af typeskilte fra vinduer, som ikke udskiftes, eller indsendelser af samme typeskilt flere gange).
 • Afsender af kampagnen: VELUX Danmark A/S, Breeltevej 18, 2970 Hørsholm, Danmark.