Forbehold

VELUX forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt i løbet af begivenheden til at aflyse eller ændre begivenheden pga. en omstændighed som skyldes force majeure, hvilket forstås som en udefrakommende omstændighed, som ligger uden for VELUX kontrol og som VELUX ikke kunne forudse.

VELUX forbeholder sig ret til at anmode om yderligere dokumentation (andre dokumenter, fotos).

VELUX forbeholder sig ret til at kontrollere, at forbrugeren opfylder kampagnebetingelserne inden rabatten udbetales.

VELUX forbeholder sig ret til at afvise at udbetale rabatten, hvis forbrugeren efter VELUX skøn ikke opfylder kampagnebetingelserne.

Kampagnen udbydes af VELUX Danmark A/S, Breeltevej 18, 2970 Hørsholm, CVR. nr. 46911415 (i ovenstående ”VELUX”).