Når du indsender din persondata (som er navn, adresse, mail, telefonnummer og bankkonto) opbevarer og håndterer VELUX din persondata med henblik på at kunne udbetale rabatten.

Det er er kun betroede medarbejdere i VELUX, som har adgang til din persondata. VELUX overfører eller videregiver ikke din persondata til noget tredjepart selskab med undtagelse af en ekstern konsulent, som bistår VELUX med kampagnen, og din bank med henblik på at udbetale rabatten til dig.

VELUX opbevarer din persondata i fem år efter rabatten er udbetalt af skattemæssige årsager, hvorefter VELUX sletter eller anonymiserer din persondata. Din persondata opbevares på en server, som er placeret i EU.

VELUX henvender sig kun til dig i forbindelse med denne kampagne og ikke i øvrigt i forbindelse med markedsføring e.l., medmindre du er tilmeldt eller tilmelder dig vores nyhedsbrev på VELUX Danmarks hjemmeside.

Du har til enhver tid ret til at henvende dig til VELUX for at få adgang til en oversigt over, hvilken persondata VELUX opbevarer om dig. Du har endvidere ret til at få rettet, ændret eller slettet din persondata. Enhver henvendelse herom skal rettes til velux-dk@velux.com, som vil tage stilling til din anmodning inden for de i loven fastsatte frister.

VELUX opfordrer til, at du løbende gør dig bekendt med VELUX privatlivspolitik og som VELUX reviderer og opdaterer fra tid til anden.

Kampagnen udbydes af VELUX Danmark A/S, Breeltevej 18, 2970 Hørsholm, CVR. nr. 46911415 (i ovenstående ”VELUX”).