Konkurrencen løb fra 1. maj til 20. juni 2016.

 • Der udloddes samlet 10 arkitektbesøg
 • Hver præmie har en værdi af DKK 10.000,-
 • Præmien er skattepligtig for modtageren og det påhviler modtageren selv at indberette denne på selvangivelsen i rubrik 20 som B-indkomst.
 • Vinderne vil blive kontaktet direkte senest d. 15. juli 2016 og efterfølgende blive annonceret på velux.dk/mereplads samt på VELUX Danmarks Facebook side.
 • Det er gratis at deltage i konkurrencen
 • Deltagelse kræver ikke køb af VELUX produkter
 • For at deltage skal du registrere dit projekt med beskrivelse i ord og billeder
 • Præmien skal realiseres i 2016. Det præcise indhold af arkitekthjælp aftales mellem vinderen, VELUX Danmark A/S samt den involverede arkitekt
 • Præmien kan ikke konverteres til et kontant beløb og kan ikke sælges videre til 3. part
 • Deltagere kan kun deltage med 1 projekt
 • Deltagere skal være over 18 år for at deltage
 • Vinderne vil blive udvalgt af VELUX Danmark A/S og Danske Boligarkitekter
 • Du skal være bosat i Danmark for at deltage
 • Du skal være opført som ejer eller delejer af boligen
 • Boligen skal være relevant i forhold til installation af ovenlysløsninger
 • Personer eller pårørende til personer ansat i VELUX Gruppen kan ikke deltage
 • Hvis præmien ikke effektueres i overensstemmelse med konkurrencereglerne vil den være ugyldig
 • Eventuelle ekstraomkostninger som vinderen pådrager sig i forbindelse med præmien vil ikke blive dækket af VELUX Danmark A/S
 • Deltagere videregiver udelukkende information til VELUX Danmark A/S