Gode rådgivere og god kommunikation til generalforsamlinger er afgørende for, at ejer- eller andelsboligforeningen når i mål med salget af tørreloftet.

Når ejer- eller andelsboligforeningen sælger tørreloftet til en ejendomsudvikler, skal bestyrelsen være indstillet på, at projektet kræver ressourcer – både økonomi og tid – og at det er en længere proces. Det tager normalt et par år, fra ejer- eller andelsboligforeningen tager beslutningen om at sælge tørreloftet, til taglejlighederne er bygget, og ejendommen er renoveret.

Sådan kommer projektet godt fra start:

  • Afsæt penge til en byggerådgiver, som kan afdække ejendommens behov for renovering, formulere kravene til salget af tørreloftet og være med til at vælge de ejendomsudviklere, der byder på opgaven. 
  • Lad en advokat sikre bl.a. garantistillelse. Advokaten kan være en anden end den nuværende administrator af ejendommen. 
  • Tjek deres erfaring fra andre projekter med etablering af taglejligheder på tørrelofter – har de gode referencer?Tjek også referencerne på de ejendomsudviklere, som bestyrelsen vælger til at byde på opgaven, ligesom de skal kunne stille de nødvendige økonomiske garantier.

De økonomiske fordele ved at sælge tørreloftet taler for sig selv. Ikke desto mindre kan der være beboere i ejer- eller andelsboligforeningen, som er imod et salg. Som bestyrelse kan man imødegå utilfredshed ved en god afvikling af generalforsamlingen.

Sådan holder bestyrelsen en god generalforsamling:
  • Send forslaget ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, og gør det i god tid. Ting, som en beboer måske umiddelbart er imod, modnes, når vedkommende har tid til at tænke over dem.
  • Understreg, at bestyrelsen ønsker at undersøge muligheden for at sælge tørreloftet, og at den endelige beslutning om et eventuelt salg først bliver taget på en ny generalforsamling.
  • Lyt til, hvad der bliver talt om i opgangene og på ejerforeningens Facebook-gruppe, men prøv så vidt muligt ikke at gå ind i diskussioner. Opfordr i stedet til, at folk møder op og drøfter forslaget på generalforsamlingen, så alle er med.
  • Vælg en god dirigent og skarp referent på generalforsamlingen. Især referenten er vigtig, da dokumentationen kan være vigtig på et senere tidspunkt. 
  • Sørg for, at hele forslaget er fremsat, før diskussionen starter.
  • Husk kage! Kaffe og kage skaber en god stemning, og store beslutninger giver lange generalforsamlinger, som kræver koffein og sukker ... 

Inspiration