Det er forskelligt fra ejendom til ejendom, hvor meget en ejer- eller andelsboligforening kan få for tørreloftet. Et nyt tag og nye pulterrum i kælderen indgår altid i handlen, men det kan være endnu mere værd.

Taglejligheder er eftertragtede, fordi de har ovenlys og ofte bedre udsigt. Derfor kan en ejendomsudvikler sælge dem til en høj kvadratmeterpris. Med andre ord er ejendommens tørreloft mange penge værd for ejer- eller andelsboligforeningen. Hvor mange afhænger af ejendommens beliggenhed, hvor mange taglejligheder ejendomsudvikleren kan etablere, og hvor god bestyrelsen er til at indgå en optimal aftale.

Det får ejer- eller andelsboligforeningen altid, når den sælger tørreloftet:

  • Et nyt tag (ellers kan ejendomsudvikleren – og køberne af taglejlighederne – ikke være sikre på, at taget er tæt, så der ikke opstår problemer med fugt og skimmelsvamp)
  • Nye pulterrum i kælderen som erstatning for pulterrummene på tørreloftet (er et lovkrav)

Derudover kan ejer- eller andelsboligforeningen måske forhandle sig til:

  • En sum penge
  • Renovering af kælder
  • Etablering af cykelskure
  • Nye faldstammer
  • Nye stigestrenge (vandrør)
  • Renovering af facade
  • Renovering af trappeopgange

Der er også mulighed for en kombination, hvor ejendomsudvikleren finansierer nogle af renoveringerne, mens ejer- eller andelsboligforeningen betaler ejendomsudvikleren for yderligere renovering af ejendommen – f.eks. udskiftning af vinduer. Det giver nemlig god mening at udnytte det stillads, som alligevel bliver opstillet i forbindelse med det nye tag, ligesom der kun behøver at være en byggeplads én gang.

Inspiration